Τρίτη, Απριλίου 18, 2017

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το εξωτερικό χρέος των ρεβιζιονιστικών χωρών απέναντι στις καπιταλιστικές χώρες ξεπέρασε τα 110 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Ανάμεσα στις χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ η Πολωνία έχει το μεγαλύτερο εξωτερικό χρέος, που ξεπέρασε τα 39 δισ. εκ. και τώρα πλησιάζει τα 40 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Το εξωτερικό χρέος της Σοβιετικής Ένωσης προς τις δυτικές καπιταλιστικές χώρες, στο τέλος του περασμένου χρόνου, ξεπέρασε τα 38 δισεκατομμύρια δολλάρια. Το εξωτερικό της χρέος αυξήθηκε έτσι κατά τρεις περίπου φορές σε σχέση με το 1984 που ήταν 11 δισεκατομμύρια δολλάρια.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, Απρίλης 1988, σελ. 8

Δεν υπάρχουν σχόλια: