Παρασκευή, Ιουνίου 05, 2009

Η αντιμαρξιστική-αντιαλβανική γραμμή των ηγετών της ΣΑΚΕ – μέρος Β’

μέρος Α’

[Μπροσούρα - Έκδοση Επανάσταση]

Οι σχέσεις ανάμεσα στα μαρξιστικά- λενινιστικά κόμματα και ο διασπαστικός ρόλος της ΣΑΚΕ

Η "ανοιχτή κριτική" που θα πρέπει δήθεν να εφαρμόζεται σαν κανόνας στις σχέσεις μεταξύ των μαρξιστικών - λενινιστικών κομμάτων, είναι το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που θίγει η οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ στην αντιμαρξιστική - αντιαλβανική επιστολή της (Μάρτης 1979) στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας.

Στη σελίδα 7 του γράμματος αναφέρεται: "Μέσα στους μαρξιστικούς - λενινιστικούς κανόνες στις σχέσεις ανάμεσα στα κομμουνιστικά κόμματα και οργανώσεις υπάγεται και ο κανόνας της ανοιχτής συντροφικής κριτικής μέσα από τον κομματικό τύπο του ενός στο άλλο". Και επειδή, όπως είναι γνωστό, το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα απορρίπτουν σαν φιλελεύθερη, και διασπαστική αυτή τη θέση, η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ την εφαρμόζει μόνη της, επιτιθέμενη μέσω της εφημερίδας της στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και σ' άλλα μαρξιστικά -λενινιστικά κόμματα και επί πλέον απαιτεί να την ακολουθήσει και το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα. Έτσι κάθε 4 - 5 φύλλα, στην εφημερίδα της, κριτικάρει με "αξιοθαύμαστη" υπομονή το λαθεμένο δρόμο που δήθεν ακολουθεί το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα, εγκαλώντας τα κόμματα να υιοθετήσουν την ανοιχτή κριτική μέσω του τύπου.

Για το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας όμως μια τέτοια θέση στρέφεται ανοιχτά ενάντια στην ενότητα του μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος, σπάει την απαραίτητη πειθαρχία, βοηθάει αντικειμενικά τον ταξικό εχθρό.

"Το ανέμισμα μπροστά στον εχθρό των διαφωνιών ανάμεσα στα αδελφό κόμματα δε μπορούν να θεωρηθούν σαν μια σοβαρή και μαρξιστική -λενινιστική συμπεριφορά" (Ιστορία του ΚΕΑ, τόμος 2ος, σελ. 84). Αντίθετα το ΚΕΑ και τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα εμμένουν "αυστηρά στις μαρξιστικές - λενινιστικές αρχές και κανόνες που εφαρμόζονται ανάμεσα στα πραγματικά κομμουνιστικά κόμματα". Οι "τέτοιοι κανόνες, όπως διαβουλεύσεις και αμοιβαίες συντροφικές διευκρινήσεις, είναι απόλυτα απαραίτητοι, γιατί αυτοί οι μαρξιστικοί - λενινιστικοί κανόνες διατηρούν την καθαρή φιλία, υπερασπίζουν την καθαρότητα της επιστημονικής μας θεωρίας, το μαρξισμό - λενινισμό, ενισχύουν την επανάσταση και τον αγώνα των λαών". "Στους μαρξιστικούς - λενινιστικούς κανόνες, που ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα κομμουνιστικά κόμματα υπάρχει και ο κανόνας της σωστής και αμοιβαίας εποικοδομητικής κριτικής αρχών για τα λάθη που διαπιστώνονται στη γραμμή και τη δράση του ενός ή του άλλου κόμματος" (Επιστολή της ΚΕ του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας προς την ΚΕ του ΚΚ Κίνας. σελ. 26).

Η ΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Οι καθοδηγητές της ΣΑΚΕ για να επιχειρηματολογήσουν την ρεβιζιονιστική τους θέση της "ανοιχτής κριτικής", που είναι θέση των ευρω-κομμουνιστών ρεβιζιονιστών, είναι υποχρεωμένοι να διαστρεβλώσουν τις θέσεις και τη δράση του κομμουνιστικού κόμματος των μπολσεβίκων του Λένιν και του Στάλιν. Αφού αναφέρονται στην ταχτική του Λένιν στην περίοδο 1903-1919 προχωρούν και παραπέρα: "την τακτική της κριτικής, μέσα από τον κομματικό τύπο, δεν την εφάρμοσε το μπολσεβίκικο κόμμα μόνο στην περίοδο πριν τη δημιουργία της III Κομμουνιστικής Διεθνούς αλλά και σ όλη την περίοδο της ύπαρξης της και ακόμα και μετά τη μπολσεβικοποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων" (υπογρ. δική μας, σελ. 7 του γράμματος)

Πιο χονδροειδής διαστρέβλωση των διδαγμάτων του Λένιν για το κόμμα νέου τύπου και τις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού που αυτός θεμελίωσε δε μπορεί να υπάρξει. Γιατί είναι ακριβώς ο Λένιν που συνέτριψε τις φιλελεύθερες αυτές θέσεις της II Διεθνούς, τόσο στη Ρωσία με την ίδρυση του Κ Κ Μπολσεβίκων όσο και στο διεθνή χώρο έμπραχτα με την ίδρυση της III Κομμουνιστικής Διεθνούς. Ήταν ο Λένιν που διακήρυξε ότι στην περίοδο της προλεταριακής επανάστασης χωρίς σιδερένια πειθαρχία δε μπορεί ούτε και να γίνει λόγος για επανάσταση. Και πολύ συγκεκριμένα κατάγγειλε αυτές τις εκδηλώσεις (για "ανοιχτή κριτική") τόσο στο δεύτερο συνέδριο της Διεθνούς όσο και στο τρίτο: "εμείς βρισκόμαστε εδώ σαν μέλη της Κομμουνιστικής Διεθνούς και απαιτούμε από εκείνους που ανήκουν στην Κομμουνιστική Διεθνή την τήρηση της πειθαρχίας". Και παρακάτω το τρίτο συνέδριο τόνιζε: "Η χαλάρωση ή η διάσπαση του κοινού ενιαίου μετώπου αποτελεί τη χειρότερη παραβίαση της πειθαρχίας και το χειρότερο λάθος στον επαναστατικό αγώνα. Ανώτατο χρέος κάθε μέλους του κόμματος είναι να υπερασπίζει το κομμουνιστικό κόμμα και κατά πρώτο λόγο την Κομμουνιστική Διεθνή απ όλους τους εχθρούς του κομμουνισμού. Όποιος το ξεχνά αυτό ή ακόμα επιτίθεται ενάντια στο κόμμα ή στην Κομμουνιστική Διεθνή πρέπει να θεωρείται εχθρός του κόμματος" (υπογρ. δική μας. Ιστορία της IIIης Διεθνούς, σελ. 140 - 141, Εκδόσεις "Σύγχρονη Εποχή").

Αυτό λοιπόν που διδάσκει ο Λένιν και η Τρίτη Διεθνής είναι ότι την καθοδήγηση της ΣΑΚΕ που επιτίθεται δημόσια ενάντια στο ΚΕΑ και το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα πρέπει να τη θεωρούμε εχθρό του μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος.

Η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ δεν περιορίζεται μόνο στο Λένιν αλλά διαστρεβλώνει και το Στάλιν. Αναφέρει: "δηλαδή το μπολσεβίκικο κόμμα με επικεφαλής το Στάλιν δεν αρκούνταν απλά και μόνο στις διαβουλεύσεις, στις αμοιβαίες συντροφικές παρατηρήσεις και στη συντροφική κριτική των κομμουνιστικών κομμάτων, όπως ενεργείτε εσείς σύντροφοι, αλλά έβγαζε αυτή την κριτική στο φως της δημοσιότητας που την γνωρίζουν έτσι οι κομμουνιστές και όλοι οι λαοί του κόσμου".(σελ. 7 του γράμματος).

Δε μπορεί βέβαια να θεωρηθεί ούτε στο ελάχιστο σοβαρός, όποιος ισχυρίζεται, όπως οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ, ότι ο Ι.Β. Στάλιν παραβίαζε το καταστατικό της III Διεθνούς και ασκούσε κριτική στα αδελφό κόμματα μέσω του .... τύπου!!! Αλλά αν τον καιρό της Διεθνούς είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο απαγορεύονται αυστηρά από το καταστατικό της και μετά τη διάλυση της το 1943 και μέχρι το θάνατο του Στάλιν το 1953 τα κομμουνιστικά κόμματα έλυναν τις όποιες διαφωνίες τους με τον κανόνα των εσωτερικών συζητήσεων.

Είναι γνωστό το πως λύθηκαν οι διαφωνίες ανάμεσα στο ΚΕΑ και το ΚΚΕ του Ν. Ζαχαριάδη σε 3μερή συνάντηση στη Μόσχα με το Στάλιν (κοίτα Ενβέρ Χότζα, "Με το Στάλιν αναμνήσεις" το ίδιο και στο "Δυο φίλοι λαοί") Είναι γνωστό ότι ο Στάλιν σε καμιά περίπτωση δεν άσκησε κριτική στους τιτοϊκούς ρεβιζιονιστές παρά μόνο όταν τους κατάγγειλε ανοιχτά.

Την ίδια αρχή εφάρμοσε το ΚΕΑ και στην περίοδο της πάλης με τους χρουτσωφικούς ρεβιζιονιστές και αργότερα με τους μαοϊκούς ρεβιζιονιστές: "Η κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, σε όλο το διάστημα προσπάθησε να λύσει αυτές τις διαφωνίες σε μαρξιστικό - λενινιστικό δρόμο, με διαβουλεύσεις και αμοιβαίες συντροφικές διευκρινίσεις, και να μη δώσει ποτέ σε αυτές δημοσιότητα" (Επιστολή της ΚΕ του ΚΕΑ προς την ΚΕ του ΚΚ Κίνας. σελ. 25).

Συμπερασματικά έχουμε να πούμε, ότι η ταύτιση της ΣΑΚΕ με τον Καρίγιο και τον Μπερλίγκουερ στο ζήτημα αυτό την αναγκάζει όχι μόνο να επιτίθεται ενάντια στο ΚΕΑ και το μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα αλλά και να διαστρεβλώνει με πρωτοφανή και χονδροειδή τρόπο τις λενινιστικές-σταλινικές θέσεις;

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ενάντια λοιπόν στα διδάγματα Λένιν - Στάλιν και στην πείρα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος από το 1919 μέχρι σήμερα οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ με μικροαστική θρασύτητα απευθυνόμενοι στο ΚΕΑ και στο σύντροφο Ενβέρ Χότζα καταλήγουν: "Άρα σύντροφοι, δεν ενεργείτε σύμφωνα με τα διδάγματα των Μαρξ - Ενγκελς - Λένιν - Στάλιν και διαπράττετε ση μαντικό λάθος που φρενάρει την ανάπτυξη και το δυνάμωμα του παγκόσμιου μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος. Αναλογιστείτε τις ευθύνες σας. Καλείστε να βαθύνετε στην κριτική μας αυτή και να την πάτε μέχρι τέλους, με σκοπό την πλήρη εξάλειψη των λαθών σας" (σελ. 8 του γράμματος).

Εδώ πλέον καλείται από τα ίδια τα πράγματα ο κάθε οπαδός της ΣΑΚΕ να αναλογιστεί πραγματικά τις ευθύνες του: Ή με την αντιμαρξιστική - ανπαλβανική αυτή τοποθέτηση των μικροαστών οπορτουνιστών ηγετών της ΣΑΚΕ ή με το μαρξισμό - λενινισμό και το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και το διεθνές μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει.

Για τη συμβολή του ΚΕΑ και το σύντροφο Ενβέρ Χότζα στην ανάπτυξη και το δυνάμωμα του μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος δεν είναι ανάγκη να επιχειρηματολογήσουμε εμείς. Είναι ανάγκη όμως να δει ο καθένας που οδηγούν οι διαφορετικές απόψεις απ αυτές του ΚΕΑ και τις συνέπειες τους στην πράξη: οδηγούν κατευθείαν στην πολεμική και το διασπαστικό ρόλο στο μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα. Υιοθετώντας τη ρεβιζιονιστική - διασπαστική θέση της "ανοιχτής κριτικής" και εφαρμόζοντας την στην πράξη, οι οπορτουνιστές καθοδηγητές της ΣΑΚΕ συντάσσονται αντικειμενικά ο ένα μέτωπο με την αστική τάξη και το ρεβιζιονισμό. Με τις κριτικές - επιθέσεις τους από την εφημερίδα τους "Οχτώβρης" στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και σ άλλα αδελφά κόμματα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επιτίθενται στο σοσιαλισμό που οικοδομείται στην Αλβανία και στην ενότητα του διεθνούς μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος.

Η «αυτοτελής επαλήθευση» μάσκα αμφισβήτησης της γραμμής του ΚΕΑ και επίθεσης στα μαρξιστικά- λενινιστικά κόμματα

Είδαμε στα προηγούμενα φύλλα τα δυο κυριότερα ζητήματα στα οποία η μικροαστική ηγεσία της ΣΑΚΕ, διαστρεβλώνοντας τις μαρξιστικές -λενινιστικές θέσεις, βγήκε σε πολεμική ενάντια στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και στο διεθνές μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα. Λέμε τα δυο κυριότερα, γιατί αυτά έβγαλε στη δημοσιότητα στον "Οχτώβρη" (Νοέμβρης 1980).

Για το αντιμαρξιστικό - αντιαλβανικό περιεχόμενο αυτών των θέσεων έχουμε βέβαια τοποθετηθεί. Είναι ανάγκη όμως τώρα να δούμε τις παραπέρα συνέπειες αυτών των θέσεων και πως η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ με αυτή την αφετηρία κλιμάκωσε την επίθεσή της τόσο ενάντια στο ΚΕΑ όσο και ενάντια στα αδελφά μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα ΕΗ

Το συμπέρασμα που η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ κατέληξε στην Α’ Συνδιάσκεψη το 1979 (κάτω από την πίεση των μαοϊκών ρεβιζιονιστών και της αστικής τάξης γενικά) και που 6 χρόνια από τότε, προσπαθεί απελπισμένα να συγκαλύψει, διατυπώνεται καθαρά στο γράμμα της — λιβελογράφημα στο ΚΕΑ: "Στο βαθμό λοιπόν, που δε θα κάνετε αυτοκριτική, έστω και ύστερα από τη συντροφική κριτική μας θα βαδίζετε ένα επικίνδυνο δρόμο" (υπογρ. δική μας, σελ. 12 του γράμματος). Το γεγονός ότι αυτή ήταν και η θέση των μαοϊκών ρεβιζιονιστών ανάγκασε την ηγεσία της ΣΑΚΕ να το αποκρύψει. Ως πότε βέβαια θα καλύπτεται, είναι άλλο ζήτημα.

Πώς όμως εξηγείται, ότι απ όλα τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα και μάλιστα με μεγάλη πείρα και ωριμότητα, κανένα άλλο δε διαπίστωσε τέτοια λάθη, αλλά αντίθετα πάλευαν και παλεύουν σ’ ένα κοινό μέτωπο με το ΚΕΑ; Οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ συνεχίζοντας να αντιγράφουν τις προβοκάτσιες των μαοϊκών συμπεραίνουν: "Εκείνο που σημαδεύει το διεθνές μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα είναι ότι πολλά κόμματα αρκούνται στην απλή αντιγραφή των τελευταίων αποφάσεων σας" (σελ. 5 του γράμματος). Και μόνο από αυτές τις τοποθετήσεις της, η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ εντάσσεται στο στρατόπεδο των εχθρών του μαρξισμού - λενινισμού και του διεθνούς μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος.

Με την πλατφόρμα της Α’ Συνδιάσκεψης η ΣΑΚΕ, σύμφωνα με την εκτίμηση μας, αποτελεί ένα από τα ρεύματα της αμφισβήτησης του μαρξισμού- λενινισμού που φούντωσε στην εποχή εκείνη, και ειδικότερα των μόνων συνεπών και δραστήριων υπερασπιστών του, του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας και των αδελφών μαρξιστικών - λενινιστικών κομμάτων. Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης τη μικροαστική τους κενότητα αλλά ταυτόχρονα και θρασύτητα θα αναφέρουμε τη δική τους εκτίμηση για τη στάση τους αυτή: "Η οργάνωση μας με την καθοδήγηση του Κ.Ο. στάθηκε σε αξιοζήλευτο ύψος, η στάση μας είναι πρότυπο για τους μαρξιστές - λενινιστές όλου του κόσμου. Πέρα για πέρα δίκαια λοιπόν και δίχως ίχνος επανάπαυσης και κομπορημοσύνης δικαιούμαστε να καμαρώνουμε για τη στάση μας αυτή" (Υλικά της Α’ Συνδιάσκεψης, σελ. 6).

ΠΩΣ Η ΣΑΚΕ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ" ΤΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ "ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΜΟ"

Δεν αρκέστηκαν όμως μονάχα να καμαρώνουν. Αφού τα μαρξιστικά - λενινιστικό κόμματα , όλου του κόσμου "παπαγάλιζαν", όπως λένε, τις θέσεις του ΚΕΑ, έπρεπε οι ηγέτες της ΣΑΚΕ να τα διαφωτίσουν για "τον επικίνδυνο δρόμο" του «ΚΕΑ και του συντρόφου Ενβέρ Χότζα». Έτσι αφού στον "Οχτώβρη" (Νοέμβρης 1980) δίνουν στη δημοσιότητα τις αντιμαρξιστικές τους θέσεις, ένα μήνα μετά, στον "Οχτώβρη" (Δεκέμβρης 1980), αναφερόμενοι στα αδελφά κόμματα θέτουν το πρόβλημα τους: "Πως θα εξασφαλιστεί το νεαρό Μ-Λ κίνημα από μια νέα ρ ε β ι ζ ι ο ν ι σ τ ι κ ή εκτροπή; Με ποιό τρόπο τα νεαρά τμήματα του παγκόσμιου Μ-Λ κινήματος δεν θα ξαναπέσουν στο λάθος να χειροκροτήσουν άκριτα μια νέα ρεβιζιονιστική γραμμή όπως αυτή των κ ι ν έ ζ ω ν τόσα χρόνια;" (υπογρ. δική τους).

Είναι γελοίο και θλιβερό ταυτόχρονα να υπάρχουν αγωνιστές που θεωρούν τον εαυτό τους με την πλευρά του ΚΕΑ και του μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος και να ανέχονται τέτοιες αστειότητες. Να τους εξαπατούν θρασύτατοι μικροαστοί, που και με μικροαστικά κριτήρια ακόμα δεν έχουν ίχνος σοβαρότητας.

Το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας, το μόνο κόμμα που αντιστάθηκε στη λαίλαπα του ρεβιζιονισμού και επί 30 χρόνιο, κάτω από σκληρές και δύσκολες συνθήκες διατηρεί τη διχτατορία του προλεταριάτου στην Αλβανία και διεξάγει με πλήρη επιτυχία έναν τιτάνιο αγώνα ενάντια στο σύγχρονο ρεβιζιονισμό όλων των αποχρώσεων δεν μπορούν καν να το αγγίξουν τέτοιου είδους προβοκάτσιες σαν αυτές των οπορτουνιστών ηγετών της ΣΑΚΕ. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για τέτοια κόμματα όπως το με την 80χρονη ιστορία ΚΚ Βραζιλίας, ΚΚ Καναδά (Μ-Λ), το Πορτογαλικό ΚΚ, κλπ. Ούτε παραπέρα είναι δυνατόν οι μικροαστικές φαντασιώσεις των ηγετών της ΣΑΚΕ να βρουν έδαφος στο ελληνικό κίνημα. Ο καιρός που οι θλιβεροί αυτοί μικροαστοί, με τη "φιλοαλβανική" τους μάσκα επέπλεαν, πέρασε. Η σιωπή από τη μεριά τους είναι χαραχτηριστική και εύγλωττη. Πώς για παράδειγμα να πειστεί κανένας με τέτοιες αντικομμουνιστικές προβοκάτσιες, ότι τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα με τους πολύχρονους αγώνες και τις αναρίθμητες θυσίες δέχονται άκριτα κάποιες θέσεις; Ή ότι στο μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα οι σχέσεις μεταξύ των κομμάτων είναι σχέσεις "κόμματος πατέρα" και "κομμάτων παιδιών";

Αν δεχτεί κάποιος τέτοιες θέσεις, σημαίνει απλά, ότι δεν υπάρχει μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα. Το ζήτημα αυτό για το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα είναι ξεκάθαρο. Σωστά επισημαίνει ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα στο 7ο Συνέδριο του ΚΕΑ: "Το Κόμμα μας είναι της γνώμης ότι εμείς τα μαρξιστικά - λενινιστικά και

εργατικά κόμματα, κατανοώντας σωστά τον άλλοτε μεγάλο ρόλο της Κομιντέρν την εποχή του Λένιν και του Στάλιν έχουμε καθήκον να δυναμώνουμε και να σφυρηλατούμε συνεχώς τη στενή συνεργασία. Φυσικά χωρίς να εξαρτούνται και να παίρνουν διαταγές από το ένα ή το άλλο. Σα διεθνιστές κομμουνιστές είναι ανάγκη να ανταλλάσσουμε την πείρα ανάμεσά μας και, στις συνθήκες κάθε χώρας, ο καθένας να δράει με βάση το μ α ρ ξ ι σμό - λ ε ν ι ν ι σ μ ό" (υπογραμμίζεις δικές μας. Έκθεση στο 7ο Συνέδριο του ΚΕΑ, σελ. 313).

Οι μικροαστικές φιλοδοξίες των οπορτουνιστών ηγετών της ΣΑΚΕ που παρουσιάζονται σαν "σωτήρες" του μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος πρέπει να καταδικαστούν. Όπως ακριβώς το ΚΕΑ και το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα έμπραχτα έχει απορρίψει και καταδικάσει αυτές τις απόψεις και τους αφήνει να καμαρώνουν μόνοι τους.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Θα ’ταν παράλειψη αν δεν αναφέρουμε την επίθεση των ηγετών της ΣΑΚΕ στα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα και για τα ζητήματα που επιτέθηκαν στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και στο σύντροφο Ενβέρ Χότζα.

Στον "Οχτώβρη" (Δεκέμβρης 1980) γράφουν: "Όταν αναφερόμαστε στη στάση του ΚΕΑ απέναντι στο μαοϊκό ρεβιζιονισμό και στην ταχτική απέναντι στα Μ - Λ κόμματα δε μας περνά καθόλου από το μυαλό να απαλλάξουμε τα τελευταία απ’ τις ευθύνες τους που είναι κι αυτωνών μεγάλες". "Και τα αδελφά κόμματα ευθύνονται για την κατάσταση αυτή που δημιουργήθηκε στο Μ - Λ κίνημα σιωπώντας απέναντι στο μαοϊσμό είτε γιατί δε λειτούργησε η επαγρύπνηση και η διορατικότητα είτε γιατί στενοκέφαλα εγκρίνουν τη λαθεμένη ταχτική της σιωπής και των "εσωτερικών διαβουλεύσεων".

Ένα από τα δυο μπορεί να περάσει από το μυαλό του αναγνώστη. Ή ότι έχουν δίκιο οι ηγέτες της ΣΑΚΕ να καμαρώνουν που "βάζουν στη θέση τους" αυτούς τους «στενοκέφαλους» που τους λείπει δήθεν η επαγρύπνηση και η διορατικότητα ή ότι έχουμε να κάνουμε με προβοκάτορες μεγάλης ολκής. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται χωρίς άλλο για το δεύτερο. Και η παραπέρα πορεία τους το αποδεικνύει. Έτσι επειδή το ΚΕΑ επιμένει "στον επικίνδυνο δρόμο" και επειδή τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα συνεχίζουν το δρόμο του μαρξισμού - λενινισμού, η ΣΑΚΕ επανέρχεται ξανά και ξανά στα ίδια ζητήματα, επιμένοντας με τη σειρά της στις ρεβιζιονιστικές θέσεις της "ανοιχτής κριτικής" και συνεχίζοντας να προβοκάρει τόσο το ΚΕΑ όσο και τα αδελφά κόμματα που δέχονται "άκριτα" τις μαρξιστικές - λενινιστικές θέσεις.

Εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι οι παραπάνω θέσεις της ΣΑΚΕ ισχύουν και για μας. Γιατί και η οργάνωση μας με βάση το μαρξισμό - λενινισμό, στέκεται στις θέσεις του μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος και πολεμάει σαν αντιμαρξισττκές - αντιαλβανικές και προβοκατόρικες τις επινοήσεις των οπορτουνιστών της ΣΑΚΕ. Αξίζει να αναφερθούμε στο αδιέξοδο των οπορτουνιστών αυτών να προσδιορίσουν πολιτικά και ιδεολογικά την ΟΚΜΛΕ.

Στην πρώτη τους τοποθέτηση ("Οχτώβρης" Σεπτέμβρης 1982) μας επέκριναν γιατί, σύμφωνα μ αυτούς, αποδεχόμασταν "έτσι όπως έχει, οποιαδήποτε άποψη των Μ - Λ κομμάτων χωρίς καν να τάχουν διαβάσει και χωρίς φυσικά να μπορούν να εμβαθύνουν σ αυτό". Μ αυτή την τοποθέτηση βέβαια η ηγεσία της ΣΑΚΕ ομολογούσε ότι η γραμμή της ΟΚΜΛΕ είναι σύμφωνη μ' αυτή του ΚΕΑ και των άλλων μαρξιστικών - λενινιστικών κομμάτων. Κάτι βέβαια που είναι ορθό και αποτελεί τιμή για την οργάνωση μας. Έτσι, στη δεύτερη της τοποθέτηση {"Οχτώβρης" Φλεβάρης 1983) η ΣΑΚΕ δεν την επανέλαβε, αλλά μιλούσε για "ύποπτη δραστηριότητα", "προβοκατόρικη", κλπ. Την τρίτη φορά ("Οχτώβρης" Μάρτης 1984) επιτέλους μας "προσδιόρισε". Είμαστε, λέει, κομμάτι του "επικίνδυνου για το μαρξισμό ρεύματος" που διαμορφώνεται στο μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα!!! Επειδή όμως τέτοιο ρεύμα ούτε υπάρχει, ούτε η οπορτουνιστική της φαντασία μπόρεσε να κατασκευάσει, στην τέταρτη τοποθέτηση της ("Οχτώβρης" Μάης 85) ουσιαστικά αναιρεί την θέση της. Η τέταρτη και τελευταία της απάντηση (σε ερώτηση αναγνώστη της) είναι "δεν τοποθετούμαστε". Το ποια θα είναι η πέμπτη ακόμα είναι ζήτημα δύσκολο να προβλέψει κανένας.

Για να επανέλθουμε στο ζήτημα πρέπει να τονίσουμε , ότι αυτά αποτελούν τη μια πλευρά μόνο της κριτικής - επίθεσης των μικροαστών ηγετών της ΣΑΚΕ ενάντια στο ΚΕΑ, το σύντροφο Ενβέρ Χότζα και το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα. Ήταν εντελώς φυσικό, αφού το 1979 - 80 αρνήθηκαν και πολέμησαν την επαναστατική μαρξιστική - λενινιστική γραμμή του ΚΕΑ στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και τα ζητήματα του προλεταριακού διεθνισμού, να προχωρήσουμε παραπέρα. Έτσι από το 1981 υιοθετώντας τις ρεβιζιονιστικές απόψεις των σοβιετικών για τα ζητήματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, στράφηκαν ανοιχτά και ενάντια στις αρχές της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην Αλβανία.

Συμπερασματικά πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η λεγόμενη "αυτοτελής επαλήθευση" δε χρησίμευσε μόνο για να δικαιολογηθεί η αχαλίνωτη συκοφαντική επίθεση ενάντια στο ΚΕΑ και το διεθνές μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα αλλά οδήγησε τη ΣΑΚΕ και στην απόρριψη της μαρξιστικής. - λενινιστικής αντίληψης του σοσιαλισμού και στην ανοιχτή υιοθέτηση των αντιμαρξιστικών αντιλήψεων των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών σχετικά με αυτό το ζήτημα. Σ αυτό θα αναφερθούμε στα επόμενα φύλλα.

Οι θέσεις της ΣΑΚΕ για το σοσιαλισμό, θέσεις των σοβιετικών ρεβιζιονιστών

Απορρίπτοντος τις μαρξιστικές - λενινιστικές θέσεις του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας και του συντρόφου Ενβέρ Χότζα, σχετικά με τον προλεταριακό διεθνισμό και την εξωτερική πολιτική του σοσιαλιστικού κράτους, η οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ, ήταν φυσικό να απορρίψει και τις μαρξιστικές - λενινιστικές αρχές της οικοδόμησης του σοσιαλισμού και σα συνέπεια να αρνηθεί την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Αλβανία.

Η αντιαλβανική της κατεύθυνση δε μπορούσε παρά να τους τοποθετήσει, στο ρεύμα του σύγχρονου ρεβιζιονισμού, και ειδικότερα του σοβιετικού. Έτσι η θέση για την σοσιαλιστική κοινωνία που "επεξεργάστηκε" η ηγεσία της ΣΑΚΕ δυο χρόνια μετά την πρώτη Συνδιάσκεψη της, στις αρχές του 81, είναι ακριβώς οι θέσεις των χρουστσωφικών ρεβιζιονιστών, θέσεις που πηγή τους έχουν το 20ο και 22ο Συνέδριο και που κωδικοποιούνται σήμερα στις αντιμαρξίστικές θεωρητικολογίες περί "αναπτυγμένου σοσιαλισμού"!

1. Το πρώτο ζήτημα που οι σοβιετικοί ρεβιζιονιστές, αναθεώρησαν σαν διδασκαλία των Μαρξ και Λένιν για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, ήταν το ζήτημα της μεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1961 ο Ν. Χρουτσώφ ισχυρίζεται: "Επομένως, σύμφωνα με τον Μαρξ και τον Λένιν, το κράτος της διχτατορίας του προλεταριάτου είναι το κράτος της μεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό" (Ν. Χρουτσώφ, 22ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ, σελ. 206). Ο σκοπός τους φανερός. Για να δικαιολογήσουν την κατάργηση της διχτατορίας του προλεταριάτου και την αντικατάσταση της με το λεγόμενο "παλλαϊκό κράτος" (δηλαδή το κράτος της νέας αστικής τάξης) έπρεπε να απορρίψουν τη θέση του Μαρξ για μεταβατική περίοδο, από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό και να θέσουν το όριο της μέχρι την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων, μέχρι το σοσιαλισμό.

Αντιγράφοντας τους και διαστρεβλώνοντας με τον ίδιο τρόπο τον Λένιν, οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ, προπαγανδίζουν "την περίοδο μετάβασης από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό" ("Οχτώβρης", Μάρτης 1984).

Ανήκει η τιμή στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και στο σύντροφο Ενβέρ Χότζα, που ενάντια στην χρουστσοφική προδοσία υπεράσπισαν την επιστημονική θέση του Μαρξ και του Λένιν ότι "ανάμεσα στην κεφαλαιοκρατική και στην κομμουνιστική κοινωνία βρίσκεται η περίοδος της επαναστατικής μετατροπής της μιας στην άλλη. Και σ’ αυτήν την περίοδο αντιστοιχεί μια πολιτική μεταβατική περίοδος, που το κράτος της δε μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η επαναστατική διχτατορία του π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ" (Μαρξ - Ενγκελς, Διαλεχτά Έργα τόμος 2ος, σελ. 24).

Όπως φαίνεται οι κλασσικοί του μαρξισμού-λενινισμού επιχειρηματολόγησαν μόνο για μ ι α μεταβατική περίοδο και όχι "για κάποιες άλλες, ας πούμε, υποπεριόδους" («Όχτώβρης» Μάρτης 184) και το τέλος της διάρκειας της το προσδιόρισαν με σαφήνεια στην αταξική κοινωνία, στον κομμουνισμό.

2. Σύμφωνα με τον Μαρξ και τον Λένιν η διχτατορία του προλεταριάτου είναι το κράτος της μεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Οι χροστσωφικοί ρεβιζιονιστές για να απορρίψουν θεωρητικό την αναγκαιότητα της διχτατορίας του προλεταριάτου ως τον κομμουνισμό και να αναπτύξουν την αντιμαρξιστική θεωρία του λεγόμενου "παλλαϊκού κράτους" έπρεπε πρώτα να αναθεωρήσουν τη θέση των κλασσικών σχετικά με τη μεταβατική περίοδο από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό και να τον οριοθετήσουν, μέχρι την οικοδόμηση της οικοδομικής βάσης του σοσιαλισμού.

Τις αντιμαρξιστικές αυτές απόψεις τις χρειάζονταν για να δικαιολογήσουν την κατάργηση στην πράξη της διχτατορίας του προλεταριάτου στη Σοβιετική Ένωση και να συγκαλύψουν την αντικατάσταση της από το λεγόμενο "παλλαϊκό κράτος" δηλαδή το σημερινό αστικό σοβιετικό κράτος, το κράτος της νέας σοβιετικής αστικής τάξης.

Οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ δεν έχουν ακόμα τολμήσει να απορρίψουν ανοιχτά την αναγκαιότητα της διχτατορίας του προλεταριάτου ως τον κομμουνισμό και να υιοθετήσουν την αντιμαρξιστική θεωρία του λεγόμενου "παλλαϊκού κράτους" ή όποια άλλη παρόμοια. Όμως είναι ολοφάνερο ότι αυτοί, εφόσον υιοθετούν την αντιμαρξιστική θεωρία των χρουστσοφικών ρεβιζιονιστών για "μεταβατική περίοδο από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό", απορρίπτουν την αναγκαιότητα της διχτατορίας του προλεταριάτου ως τον κομμουνισμό και δέχονται - όπως και οι χρουτσωφικοί ρεβιζιονιστές - την αναγκαιότητα της μόνο ως το σοσιαλισμό. Η απόρριψη της θέσης της μεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισμό στο κομμουνισμό και η οριοθέτηση της ως το σοσιαλισμό οδηγεί αναπόφευχτα στην απόρριψη της αναγκαιότητας της διχτατορίας του προλεταριάτου ως τον κομμουνισμό.

Όχι όμως μόνο από την άποψη των ορίων (μέχρι που τελειώνει) αλλά και από την άποψη του βασικού κοινωνικό - οικονομικού περιεχομένου της μεταβατικής περιόδου, απορρίπτουν το κράτος της διχτατορίας του προλεταριάτου. Γιατί σύμφωνα με τον Μαρξ και τον Λένιν η μεταβατική περίοδος από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό δεν μπορεί παρά να είναι περίοδος πάλης "ανάμεσα στον καπιταλισμό που πεθαίνει και στον κομμουνισμό που γεννιέται" (Λένιν, Διαλεχτά Έργα, τόμος 2ος, μέρος 2ο, σελ. 260).

Και κατά συνέπεια το κράτος της διχτατορίας του προλεταριάτου (σ’ όλη τη μεταβατική περίοδο μέχρι τον κομμουνισμό) σαν πρώτο καθήκον έχει να διεξάγει σωστά την ταξική πάλη για τη λύση της βασικής ανταγωνιστικής αντίθεσης. Έτσι λοιπόν η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ αρνούμενη στο κράτος της διχτατορίας του προλεταριάτου το βασικό αυτό καθήκον, στην ουσία διαστρεβλώνει το περιεχόμενο του, το κάνει να διαφέρει ελάχιστα από το "παλλαϊκό κράτος" των σοβιετικών.

Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα στο 7ο Συνέδριο του ΚΕΑ επισημαίνει ότι: "Η πείρα της επανάστασης και της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην Αλβανία επιβεβαιώνει ότι η διχτατορια του προλεταριάτου χρειάζεται στην εργατική τάξη για να καταπνίξει την αντίσταση των παλιών και νέων ταξικών εχθρών και τις απόπειρες τους για παλινόρθωση, της χρειάζεται για την αντιμετώπιση του εξωτερικού κινδύνου, που προέρχεται τόσο από τις επιθετικές βλέψεις του ιμπεριαλισμού και του σοσιαλιμπεριαλισμού, να καταπνίξουν και συντρίψουν το σοσιαλιστικό καθεστώς με φωτιά και σίδηρο, με αποκλεισμούς και πείνα καθώς και από την ιδεολογική επίθεση του καπιταλιστικό - ρεβιζιονιστικού κόσμου, που εξαπολύει καθημερινά προς εμάς το κύμα του εκφυλισμού και της αντεπανάστασης" (Ενβέρ Χότζα,7ο Συνέδριο του ΚΕΑ, σελ. 26).

3.Ο Μαρξ στην "Κριτική του Προγράμματος της Γκότα" και σ' άλλα έργα του καθώς και οι άλλοι κλασικοί (Ενγκελς, Λένιν και Στάλιν) στα πλαίσια της θεωρίας τους των κοινωνικό - οικονομικών σχηματισμών όρισαν τον κομμουνισμό σαν ένα κοινωνικό - οικονομικό σχηματισμό με δυό φάσεις: το σοσιαλισμό (κατώτερη ή πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας) και τον κομμουνισμό (ανώτερη ή δεύτερη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας). Τη μεταβατική περίοδο οι κλασικοί την όρισαν σαν περίοδο μετάβασης από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Είναι γνωστό, ότι από την ιστορική οριοθέτηση της μεταβατικής περιόδου εξαρτάται η αποδοχή ή απόρριψη όχι μόνο της διχτατορίας του προλεταριάτου ως τον κομμουνισμό, αλλά και των δύο φάσεων της κομμουνιστικής κοινωνίας, του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού.

Για τους κλασικούς του Μαρξισμού η μεταβατική περίοδος από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό συμπίπτει με το σοσιαλισμό (την πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας) και τη διχτατορια του προλεταριάτου. Την πρώτη φάση διαδέχεται η δεύτερη φάση, ο κομμουνισμός, η αταξική κομμουνιστική κοινωνία.

Οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ οριοθετώντας τη μεταβατική περίοδο από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό μόνο ως το σοσιαλισμό απορρίπτουν υποχρεωτικά και τη θέση των κλασικών για τις δύο φάσεις της κομμουνιστικής κοινωνίας και δεν μπορεί παρά να υιοθετούν τρεις φάσεις όπως και οι χρουστσωφικοί ρεβιζιονιστές δηλαδή τη μεταβατική περίοδο από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό που συμπίπτει με τη διχτατορία του προλεταριάτου, το σοσιαλισμό που αποτελείται από δύο μέρη την οικοδόμηση του πλήρους σοσιαλισμού και τον αναπτυγμένο σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ή την αταξική κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ αποφεύγουν να τοποθετηθούν ανοιχτά πάνω σ’ αυτό το ζήτημα είναι ολοφάνερο ότι η οριοθέτηση της μεταβατικής περιόδου ως το σοσιαλισμό οδηγεί αναπόφευχτα στην απόρριψη της θέσης των κλασικών για τις δυο φάσεις της κομμουνιστικής κοινωνίας και την υιοθέτηση τριών φάσεων που είναι θέση των χρουστσοφικών ρεβιζιονιστών.

4. Η διακήρυξη του τέλους της μεταβατικής περιόδου χρειάζονταν στους σοβιετικούς ρεβιζιονιστές για να αναθεωρήσουν και μια σειρά άλλα ζητήματα - κλειδιά της μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας. Όπως τονίζει το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας "Οι χρουστσοφικοί ρεβιζιονιστές έχουν ισχυριστεί, ότι μόνο στην περίοδο της οικοδόμησης της οικονομικής βάσης του σοσιαλισμού, υπάρχουν αντιθέσεις αυτού του τύπου, ιδέα που διέπει όλες τις χρουστσωφικές αναλύσεις του προβλήματος των αντιθέσεων στο σοσιαλισμό" ("ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" Οχτώβρης 1983).

Η άρνηση της ύπαρξης των ανταγωνιστικών αντιθέσεων και μετά την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων από τους σοβιετικούς γίνεται με καθορισμένους, σκοπούς και κατά πρώτο λόγο για να αρνηθούν την πάλη των τάξεων στο σοσιαλισμό. Κι εδώ οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ το αντιγράφουν: "Η σοσιαλιστική κοινωνία ... δεν έχει ανταγωνιστικές αντιθέσεις"("Οχτώβρης" Σεπτέμβρης 1981). Και αλλού: "Στον πλήρη σοσιαλισμό ... δε μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικές αντιθέσεις" ("Οχτώβρης" Μάρτης 1984).

Για το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας όμως και για ολόκληρο το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα οι ανταγωνιστικές αντιθέσεις δεν εξαλείφονται με την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν δίπλα στις μη ανταγωνιστικές αντιθέσεις. Αυτές δεν απορρέουν από τις σοσιαλιστικές σχέσεις στην παραγωγή, αλλά υπάρχουν σαν προϊόν και κληρονομιά της παλιάς αστικής κοινωνίας. Η βασική ανταγωνιστική αντίθεση παραμένει πάντα η αντίθεση ανάμεσα στους δυο δρόμους ανάπτυξης σύμφωνα με τον τύπο του Λένιν "ποιος θα νικήσει;" Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα, έχει πολεμήσει τις θέσεις των σοβιετικών ρεβιζιονιστών, ότι "το βασικό ζήτημα "ποιος θα νικήσει" «έχει λυθεί» ότι "ο σοσιαλισμός έφερε την πλήρη νίκη επί του καπιταλισμού" ότι "στην σοσιαλιστική οικονομία δεν υπάρχει πλέον πάλη μεταξύ των δυο δρόμων ανάπτυξης" κλπ. (Εγχειρίδιο Πολιτικής Οικονομίας, Μόσχα 1974, σελ. 8-10, 58, 79).

Οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ αντίθετα διδάσκονται απ αυτούς. Στον "Οχτώβρη" (Σεπτέμβρης 1981) διαβάζουμε: "Να γιατί λοιπόν ενώ το ζήτημα "ποιος - ποιόν", σοσιαλισμός ή καπιταλισμός μετά την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων λύθηκε πλέρια εσωτερικά. Η ταύτιση τους με τους σοβιετικούς ρεβιζιονιστές δε μπορεί να συγκαλυφτεί με τίποτα.

5. Το ζήτημα των ανταγωνιστικών και μη ανταγωνιστικών αντιθέσεων στο σοσιαλισμό συνδέεται άρρηκτα με το ζήτημα της ταξικής πάλης. Είναι η επίλυση των αντιθέσεων, μέσω της ταξικής πάλης, που καθορίζει την ανάπτυξη της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Έτσι το ζήτημα του σωστού καθορισμού των ανταγωνιστικών και των μη ανταγωνιστικών αντιθέσεων αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα για την επιτυχή συνέχιση της επανάστασης. Γιατί μπορεί, μονάχα τότε, να διεξαχθεί σωστά η πάλη των τάξεων, όταν είναι γνωστές σε βάθος οι αντιθέσεις, όταν έχει προσδιοριστεί ο χαραχτήρας τους, όταν σε κάθε στάδιο της επανάστασης γίνεται γνωστή η βασική αντίθεση που η λύση της καθορίζει και τη λύση των άλλων αντιθέσεων.

Ανήκει η ιδιαίτερη τιμή στο Κόμμα Εργασίας Αλβανίας, και στο σύντροφο Ενβέρ Χότζα, που σε αντίθεση με τους χρουστσωφικούς που αρνήθηκαν την πάλη των τάξεων, υπεράσπισε με δύναμη τη λενινιστική θέση, ότι η πάλη των τάξεων συνεχίζεται σ’ όλη τη μεταβατική περίοδο μέχρι τον κομμουνισμό. Όπως τόνιζε ο Λένιν στο έργο του "Η οικονομία και η πολιτική στην εποχή της διχτατορίας του προλεταριάτου" η μεταβατική περίοδος ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό "δε μπορεί παρά να είναι περίοδος πάλης ανάμεσα στον καπιταλισμό που πεθαίνει και τον κομμουνισμό που γεννιέται ή, με άλλα λόγια, ανάμεσα στο νικημένο, όχι όμως και εκμηδενισμένο καπιταλισμό και τον κομμουνισμό που γεννήθηκε, μα που είναι ακόμα πολύ αδύνατος" (Λένιν, Διαλεχτά Έργα, τόμος 2ος, Μέρος 2ο, σελ. 260).

Το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας τόνισε με δύναμη, ότι η πάλη των τάξεων, και υστέρα από την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων, παραμένει η κύρια κινητήρια δύναμη της κοινωνίας. Επικύρωσε τη θέση του μαρξισμού - λενινισμού, ότι αυτή στρέφεται όχι μονάχα στον εξωτερικό εχθρό, όπως τον απολυτοποιούν οι ρεβιζιονιστές και η οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ, αλλά και ενάντια στον εσωτερικό εχθρό, είτε πρόκειται για τα υπολείμματα των εκμεταλλευτριών τάξεων, είτε για τους νέους εχθρούς.

Το μεγαλύτερο συμπέρασμα όμως, ζωτικής σημασίας για τη νικηφόρα πορεία της επανάστασης, που πλουτίζει παραπέρα τη μαρξιστική - λενινιστική θεωρία, ήταν εκείνο για τη διεξαγωγή της ταξικής πάλης για την αποτροπή του αστικό - ρεβιζιονιστικού εκφυλισμού.

Ενάντια στα, τεράστια σημασίας, συμπεράσματα του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, που στάθηκαν οδηγός για να αποκρουστούν οι ρεβιζιονιστικές θεωρητικολογίες της φιλελευθεροποίησης του σοσιαλιστικού κράτους και κατά συνέπεια η παλινόρθωση του καπιταλισμού, η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ παπαγαλίζει τους σοβιετικούς. Στη μπροσούρα της "Ο μαοϊσμός αντεπαναστατική θεωρία και πράξη" και στο κεφάλαιο "Γιατί η ταξική πάλη συνεχίζεται και μετά τη μεταβατική περίοδο" γράφει: "Να λοιπόν που η ταξική πάλη ..... (διεξάγεται) ..... κι όταν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικές τάξεις για το ξεπέρασμα των μη ανταγωνιστικών αντιθέσεων". Έτσι καταλαβαίνουν οι οπορτουνιστές την ταξική πάλη στο σοσιαλισμό! Και είναι φυσικό αφού αρνούνται την ύπαρξη των εσωτερικών ανταγωνιστικών αντιθέσεων. Γι αυτό λοιπόν απορρίπτουν τη θέση του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας και του σύντροφου Ενβέρ Χότζα που στο 7ο Συνέδριο του ΚΕΑ τη συνοψίζει έτσι: "Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού είναι προτσές σκληρής, ταξικής πάλης ανάμεσα στους δυο δρόμους, το σοσιαλιστικό και τον καπιταλιστικό δρόμο, πάλη που διεξάγεται σε κάθε μέτωπο, πολιτικό και οικονομικό/ιδεολογικό και στρατιωτικό (Ενβέρ Χότζα, 7ο Συνέδριο του ΚΕΑ, σελ. 138).

6. Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα τονίζει: "Η λενινιστική θεωρία της επανάστασης και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που είναι συνέχεια των διδαγμάτων του Μαρξ είναι τόσο ολοκληρωμένη και συμπαγής, επιστημονική και λογική που η την αποδέχεσαι έτσι όπως είναι ή δεν την αποδέχεσαι" ("ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" Νοέμβρης 1985).

Οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ αρνούμενοι, όπως και οι χρουστσωφικοί ρεβιζιονιστές, την πάλη των τάξεων σαν κινητήριο δύναμη της σοσιαλιστικής κοινωνίας, διαστρεβλώνουν και τις κινητήριες δυνάμεις στο σοσιαλισμό. Είναι αλήθεια ότι με τις μεγάλες νίκες που σημειώνει η επανάσταση στον πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό τομέα, νέες κινητήριες δυνάμεις. Όμως η δράση τους έχει άμεση σχέση με την κύρια κινητήρια δύναμη, την πάλη των τάξεων. Η συντρόφισσα Νεζμίε Χότζα στη μπροσούρα της "σχετικά με ορισμένα θεμελιακά ζητήματα της πολιτικής του ΚΕΑ για την ανάπτυξη της ταξικής πάλης" ("ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" Απρίλης 1984) τονίζει "Η ταξική πάλη είναι η αρχή που ζωογονεί όλες τις άλλες κινητήριες δυνάμεις στη σοσιαλιστική κοινωνία. Μόνο αν κατανοηθεί σε βάθος η ταξική πάλη κι αν διεξαχθεί με αποφασιστικότητα κι ασταμάτητα θα γίνει δυνατό για τις άλλες κινητήριες δυνάμεις της σοσιαλιστικής κοινωνίας να δράσουν με όλη την αποτελεσματικότητα τους".

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι η οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ α π ο ρ ρ ί π τ ε ι τη μαρξιστική αντίληψη του σοσιαλισμού - αντίληψη που καθοδηγεί το ΚΕΑ στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Αλβανία, καθώς και την πολιτική δράση ολόκληρου του διεθνούς μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος - και καθοδηγείται από την αντιμαρξιστική αντίληψη των χρουστσωφικών ρεβιζιονιστών. Επιπλέον αυτό έχει σα συνέπεια να απορρίπτει και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Αλβανία, που είναι η μόνη σήμερα σοσιαλιστική χώρα στον κόσμο.

Παρόλα αυτά, η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ, ακόμα και σήμερα επιμένει να καλύπτεται. Ο καιρός όμως που θα πετάξει τη μάσκα δεν είναι μακριά.

Σάββατο, Μαΐου 16, 2009

Η αντιμαρξιστική-αντιαλβανική γραμμή των ηγετών της ΣΑΚΕ – μέρος Α’


[Μπροσούρα - Έκδοση Επανάσταση]

Γιατί η ΣΑΚΕ αποφεύγει να τοποθετηθεί

Δε μπορεί να έμεινε ευχαριστημένος ο αναγνώστης που έστειλε επιστολή στον “Οχτώβρη” (Απρίλης 85) με το ερώτημα “ποιά είναι η στάση της ΣΑΚΕ απέναντι στην ΟΚΜΛΕ”. Γιατί η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ, ενώ σε παρόμοια ερώτηση, για τη στάση της απέναντι στις μαοϊκές ρεβιζιονιστικές οργανώσεις “ΚΚΕ (Μ-Λ)”, και ΕΚΚΕ — (Μ-Λ) ΚΚΕ)” τοποθετήθηκε αναλυτικά, εδώ σιώπησε. Αντίθετα προσπάθησε να συσκοτίσει το ζήτημα αναφερόμενη στη στάση της οργάνωσής μας απέναντί της (!) (λες και αυτό ήταν το ερώτημα) συνέστησε μάλιστα στον αναγνώστη “να απευθυνθεί στους συντάχτες της “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ” και όχι σε μας ζητώντας τους να εξηγηθούν για τη στάση τους απέναντι στη ΣΑΚΕ” (“Οχτώβρης”, Μάης 85).

Και καλό είναι εμείς να εξηγηθούμε. Ο αναγνώστης όμως παρατηρούσε και ρωτούσε εάν υπάρχει “ταύτιση απόψεων σε ιδεολογικά και πολιτικά θέματα”. Η απάντηση και στα δυο ήταν αποκαλυπτική: “Στο αν υπάρχει ή όχι (ταύτιση σ.ο.) δεν τοποθετούμαστε. Άλλωστε καλώς ή κακώς δεν παρακολουθούμε και τόσα συχνά την αρθρογραφία της “Επανάστασης”. Κατά τη γνώμη μας όμως θα ’ταν πιο σωστό και πάλι να απευθυνθεί στην “Επανάσταση” για να του εξηγήσουν εκείνοι” (“Οχτώβρης”, Μάης 85).

Παραθέσαμε εκτεταμένα αποσπάσματα από την απάντηση της ΣΑΚΕ για να φανεί καθαρά η αδυναμία της να τοποθετηθεί απέναντι στην οργάνωσή μας. Αυτό βέβαια για μας δεν είναι κάτι το καινούργιο. Αλλά είναι η πρώτη φορά που η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ τα ομολογεί ανοιχτά. Εμείς για άλλη μια φορά θα επιχειρηματολογήσουμε την άποψή μας για τον οπορτουνιστικό της χαραχτήρα.

Ο ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΚΕ ΣΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δεν ήταν απλά κάποια αντιαλβανικά άρθρα και θέσεις της ΣΑΚΕ που αποτέλεσαν τα βασικό λόγο της ανεξάρτητης εμφάνισης της ΟΚΜΛΕ. Ήταν, που η οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ στην Α’ Συνδιάσκεψη (Μάρτης 79), υιοθετώντας όλες τις προβοκατόρικες και συκοφαντικές θέσεις των μαοϊκών ρεβιζιονιστών ενάντια στο ΚΕΑ, απέστειλε μια επιστολή — επίθεση στα Κόμμα Εργασίας Αλβανίας (που τη χαραχτηρίσαμε από τα πρώτα φύλλα της εφημερίδας σαν “χυδαίο αντιμαρξιστικό λιβελλογρόφημα”, “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” , Γενάρης 1982), ζητώντας του μάλιστα να κάνει αυτοκριτική (!!)
Οι θέσεις αυτές, παραλλαγμένες, δόθηκαν στη δημοσιότητα στον “Οχτώβρη” (Νοέμβρης - Δεκέμβρης 1980). Εδώ η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ θεωρεί οπορτουνιστική τη στάση του ΚΕΑ απέναντι στο μαοϊκό ρεβιζιονισμό. Ότι το ΚΕΑ δεν εκπληρώνει σωστά τα διεθνιστικά του καθήκοντα απέναντι στα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα. Θεωρεί λαθεμένο τον κανόνα των εσωτερικών διαβουλεύσεων ανάμεσα στα μαρξιστικά-λενινιστικά κόμματα και προτείνει τη διασπαστική-ευρωκομμουνιστική θέση της “ανοιχτής κριτικής”. Λαθεμένη επίσης θεωρεί τη θέση του ΚΕΑ για τον πόλεμο του Βιετνάμ, κλπ., κλπ. Και η επίθεση συνεχίζεται και στα αδελφά κόμματα. Σύμφωνα με τη ΣΑΚΕ όλα τα μαρξιστικό - λενινιστικά κόμματα στον κόσμο (εξαιρουμένης μόνο της ΣΑΚΕ) κράτησαν λαθεμένη στάση απέναντι στο μαοϊσμό, δέχονται παραπέρα ά κ ρ ι τ α τις θέσεις του ΚΕΑ, κλπ.

Οι θλιβεροί οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ με τις παραπάνω θέσεις μπορεί να καμαρώνουν ότι η στάση τους “είναι πρότυπο γιο τους μαρξιστές - λενινιστές όλου του κόσμου”. Για την οργάνωσή μας, ήταν από την αρχή φανερό ότι η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ, λόγω της μικροαστικής της σύνθεσης, υποχώρησε στην πίεση των μαοϊκών ρεβιζιονιστών, περνώντας έτσι στο αντιμαρξιστικό - αντιαλβανικό στρατόπεδο. Το ομολογούν και οι ίδιοι όταν δηλώνουν:

“Εμείς όμως είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πλατιά γνωστές τις θέσεις μας τώρα που οι μαοϊκοί προσπαθούν να μας παρουσιάσουν σαν παπαγάλους του ΚΕΑ” (!!!) (“Οχτώβρης”, Νοέμβρης ’80).
Έτσι λοιπόν και σήμερα η ΣΑΚΕ είναι η μ ό ν η οργάνωση, που ενώ θέλει να λέγεται μαρξιστική - λενινιστική, επιτίθεται ανοιχτά στα Κόμμα Εργασίας Αλβανίας, Τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα παρ’ ότι πέρασαν 5 χρόνια από τότε παρέμειναν σύμφωνα με τη ΣΑΚΕ “παπαγάλοι”.

Επειδή όμως η πολιτική του ΚΕΑ, σύμφωνα με τη ΣΑΚΕ, ήταν “λαθεμένη” στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και του προλεταριακού διεθνισμού, θ’ έπρεπε να υπάρχουν “λάθη” και στην εσωτερική πολιτική, την πολιτική της οικοδόμησης του σοσιαλισμού.

Έτσι λίγο καιρό αργότερα (αρχές του 81) η ΣΑΚΕ απέρριψε τις θέσεις του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας για μια σειρά ζητήματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, όπως τις θέσεις για την ύπαρξη των ανταγωνιστικών αντιθέσεων στη σοσιαλιστική κοινωνία, της μεταβατικής περιόδου μέχρι τον κομμουνισμό, του ζητήματος ποιος-ποιόν και όσα συνδέονται μ’ αυτά. Ήταν ακριβώς η α μ φ ι σ β ή τ η σ η της επαναστατικής γραμμής του ΚΕΑ που την οδήγησε να απορρίψει τις μαρξιστικές - λενινιστικές θέσεις και να υιοθετήσει τις θέσεις των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών για την εξαφάνιση των ανταγωνιστικών αντιθέσεων, της μεταβατικής περιόδου μέχρι την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων, κλπ., κλπ.

Αυτό δεν είναι δικός μας ισχυρισμός. Επιβεβαιώνεται από τα ότι η ΣΑΚΕ στον “Οχτώβρη” (Μάης 80) συμφωνούσε με τη θέση για την ύπαρξη των ανταγωνιστικών αντιθέσεων, εξηγώντας μάλιστα και ποιές είναι. Παραθέτουμε τα απόσπασμα: “Οι ανταγωνιστικές αντιθέσεις που εκδηλώνονται στο σοσιαλισμό δεν είναι αυτές ανάμεσα στην εργατική τάξη και την αστική τάξη γιατί τέτοια η τελευταία δεν υπάρχει - αλλά ανάμεσα στην εργατική τάξη και τα υπολείμματα των εκμεταλλευτριών τάξεων, που χάσαν τη θέση τους στην παραγωγή, ανάμεσα στην προλεταριακή και αστική ιδεολογία. την κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση και των αστικο-ρεβιζιονιστικό εκφυλισμό” “Οχτώβρης” (Μάης 80).
Το πράγμα μιλάει από μόνο του. Η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ απέρριψε τη θέση του ΚΕΑ, που και η ίδια είχε το Μάη του 80, για να υιοθετήσει (αρχές 81) τη θέση των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών. Είναι περιττό να τονίσουμε ότι ό λ α τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα υπερασπίζουν τις Θέσεις του ΚΕΑ.

Έτσι λοιπόν στο ζήτημα του σοσιαλισμού, που βρίσκεται σήμερα στο κέντρο της ιδεολογικής πάλης μεταξύ των μαρξιστών - λενινιστών και των σύγχρονων ρεβιζιονιστών όλων των αποχρώσεων, και που έχει, όπως έχει τονίσει ο σύντροφος Ενβέρ Χότζια, “κεφαλαιώδικη σημασία για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα της εργατικής τάξης και των εργαζομένων μαζών”, το μεν ΚΕΑ και όλα τα μαρξιστικά-λενινιστικά κόμματα έχουν μια επιστημονική μαρξιστική - λενινιστική αντίληψη του σοσιαλισμού, ενώ η ΣΑΚΕ υιοθετεί και προπαγανδίζει στην εργατική τάξη μια αντιμαρξιστική ρεβιζιονιστική αντίληψη του σοσιαλισμού, εκείνη των χρουτσωφικών
ρεβιζιονιστών.

Και μ’ όλες αυτές τις αντιμαρξιστικές Θέσεις, στη Β’ Συνδιάσκεψη (Μάρτης 82), οι καθοδηγητές της ΣΑΚΕ με τη μικροαστική θρασύτητα που τους διακρίνει κριτικάρουν τους αλβανούς κομμουνιστές που δεν τους κάλεσαν στα Τίρανα (!) και όλα τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα που δεν προχώρησαν σε σχέσεις με τη ΣΑΚΕ (!) (Υλικό Β’ Συνδιάσκεψης, σελ. 14 - 15). Τα σχόλια περιττεύουν.

Αυτές. πολύ συνοπτικά, είναι σι κυριότερες αντιμαρξιστικές - αντιαλβανικές θέσεις της ΣΑΚΕ. Βέβαια τις προχώρησαν και αργότερα παραπέρα, πότε επιμένοντας στον κανόνα της “ανοιχτής κριτικής”, που πρέπει να “διέπει” τις σχέσεις μεταξύ των κομμάτων, ή “συμβουλεύοντας” τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα να επαληθεύσουν “αυτοτελώς” τις Θέσεις του ΚΕΑ (“Οχτώβρης”, Σεπτέμβρης 82) και πότε καταγγέλλοντας σαν οπορτουνιστικά άλλα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα.

Άδικα προσπαθούν οι αυτόκλητοι σωτήρες μαρξιστικού - λενινιστικού κινήματος να παρουσιάσουν, ότι με τις παραπάνω θέσεις τους συμφωνούν και άλλα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα. Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Όσο για τη θέση της οργάνωσής μας απέναντι στα μαρξιστικά λενινιστικά κόμματα αυτή είναι γνωστή. Γιο όποιον διαβάζει την εφημερίδα μας θα διαπιστώσει ότι όλα αναφέρονται συχνά στη στήλη “Από τη ζωή και τη δράση των μαρξιστικών - λενινιστικών κομμάτων” παρμένη από το ραδιοφωνικό σταθμό Τιράνων.

Εκείνο που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι, ότι η μικροαστική οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ, βαδίζει με σ υ ν έ π ε ι α και σ υ ν ε ι δ η τ ά (αφού γνωρίζει τις θέσεις των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών, που έχουν από μας επανειλημμένα κριτικαριστεί) στον αντιμαρξιστικό - αντιαλβανικό της κατήφορο και καμιά κουτοπονηριά και αποφυγή των ζητημάτων δεν μπορεί να κρύψει αυτή της την πορεία.

Ας σημειώσουμε εδώ ότι η ΣΑΚΕ αποσιωπά ότι η αντίληψή της για το σοσιαλισμό είναι η ίδια με εκείνη των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών (άρνηση των ανταγωνιστικών αντιθέσεων στο σοσιαλισμό, που συνεπάγεται άρνηση της ταξικής πάλης, περιορισμός της μεταβατικής περιόδου ως το σοσιαλισμό, που συνεπάγεται άρνηση της διχτατορίας του προλεταριάτου ως τον κομμουνισμό) και για αυτό είναι αντιμαρξιστική και δεν ωφελεί σε τίποτα να διερωτάται με - “αφέλεια”:
“Ο “αντιμαρξισμός” της ΣΑΚΕ δηλαδή περιορίζεται μόνο στην αντίληψή της για τον προλεταριακό διεθνισμό, και τις αντιθέσεις στο σοσιαλισμό;” (“Οχτώβρης”, Μάης 85).
Επειδή τα ζητήματα θίγονται συνοπτικά, η οργάνωσή μας σύντομα θα αναφερθεί αναλυτικά για να φανεί καλύτερα η οπορτουνιστική κατεύθυνση των ηγετών της ΣΑΚΕ.

Ο ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΚΕ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

“Χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα” διδάσκει ο Λένιν. Και “το ρόλο του πρωτοπόρου αγωνιστή μπορεί να τον εκπληρώσει μονάχα ένα κόμμα, που καθοδηγείται από πρωτοπόρα θεωρία”. Αυτός ακριβώς ε ί ν α ι ο λόγος που η πολεμική μας ενάντια στην καθοδήγηση της ΣΑΚΕ αναφέρεται στα ιδεολογικά ζητήματα της ΣΑΚΕ και όχι επειδή δεν έχουμε άλλες διαφωνίες ή δεν τις έχουμε βρει, όπως υπαινίσσεται η ΣΑΚΕ.

Είναι καθαρό ότι ο οπορτουνισμός της ΣΑΚΕ εκφράζεται και στο πολιτικά ζητήματα καθώς και σ’ όλη τη δραστηριότητά της. Εντελώς τυχαία και χωρίς καμιά αξιολόγηση, αναφέρομε ενδεικτικά:
- Την προβολή του Παπανδρέου σαν “αντίπαλου” της ολιγαρχίας, που “προσπαθεί να εξασφαλίσει την εύνοιά” της (λες και δεν την είχε), της δημαγωγίας του στον “αντιιμπεριαλισμό” και τη διαφήμιση της λεγόμενης “ουσιαστικής αλλαγής” του ΠΑΣΟΚ και του “Κ”ΚΕ (“ο Ανδρέας προσπαθεί να εξασφαλίσει την εύνοια της ολιγαρχίας και γι αυτό παραιτείται σιγά - σιγά, με πονηρό και ραφιναρισμένο μα ολοφάνερο τρόπο απ’ όλους τους στόχους που εξυπηρετούν (!) μια ουσιαστική δημοκρατική αντιιμπεριαλιστική αλλαγή. Μια αλλαγή που θα άνοιγε (!) το δρόμο στο λαό για καινούργιες καταχτήσεις” (!) (“Οχτώβρης”, Αύγουστος 81). Είναι ολοφάνερο ότι η θέση αυτή της ΣΑΚΕ για “αλλαγή” είναι ουσιαστικά η ίδια με εκείνη του ΠΑΣΟΚ και του “Κ”ΚΕ. Τα ίδια έγραφε και ο “Ριζοσπάστης εκείνης της περιόδου.
- Τη θέση της ότι είναι δυνατό, το σύνθημα “Έξω από το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ”, για “διώξιμο των βάσεων”, κ.α. να γίνουν πράξη “από μια αστική μα πραγματική δημοκρατική κυβέρνηση που όμως στηρίζεται στο λαό” (“Οχτώβρης”, Σεπτέμβρης 81).
- Τον εξωραϊσμό της μεγαλοαστικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (‘“σταμάτησε το ανοιχτό ξεπούλημα της χώρας μας στους ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ. Σταμάτησαν οι απροκάλυπτες διώξεις των προοδευτικών ανθρώπων και ο βούρδουλας των ΜΑΤ. Σταμάτησε η ξετσίπωτη υποστήριξη της κεφαλαιοκρατίας και αυτών που ρουφάνε το αίμα της αγροτιάς”, “Οχτώβρης”, Μάης 82).
- Την έκκληση στον αστό Πολιτικό Παναγούλη για “αντιιμπεριαλιστική συμμαχία” (“Οχτώβρης” Οχτώβρης 82).
- Την αρχική της εκτίμηση για το νέο 330, το ν. 1264, σαν “αντι - 330”, όπως ακριβώς ισχυρίζονταν και οι ρεβιζιονιστές. Οι προκηρύξεις της ΣΑΚΕ νια τα συνδικαλιστικά ζητήματα. εδώ και αρκετό καιρό, δεν κάνουν καμιά κριτική στην ΕΣΑΚ-Σ, ούτε καν την αναφέρουν ονομαστικά, και περιορίζονται μόνο σε κριτική της ΠΑΣΚΕ. Αυτές τις προκηρύξεις της δε θα ’χε καμιά αντίρρηση να τις υπογράφει η ΕΣΑΚ-Σ.
- Τη θέση της, που αρνείται την ύπαρξη ντόπιων μονοπωλίων, κλπ. κλπ.

Θα μπορούσε να αναφέρεται κανένας συνέχεια για τις οπορτουνιστικές και τυχοδιωχτικές θέσεις της καθοδήγησης της ΣΑΚΕ, στα πολιτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα. Άλλωστε η ίδια η ΣΑΚΕ αυτοκριτικάρεται διαρκώς.

Δεν είναι όμως εκεί το ζήτημα, γι’ αυτό ούτε ασχοληθήκαμε ούτε στο μέλλον θα ασχοληθούμε. Πρέπει να γίνει κατανοητή η ρ ί ζ α όλων αυτών των λαθεμένων τοποθετήσεων που βρίσκεται στα ιδεολογικά ζητήματα. Ο χαραχτήρας μιας οργάνωσης καθορίζεται από την ιδεολογία της και η πολιτική που ακολουθεί βασίζεται σ’ αυτή. Η πολιτική εξαρτάται από την ιδεολογία της και κάθε πολιτική οργάνωση ή πολιτικό κόμμα οικοδομεί τη στρατηγική και ταχτική του στη βάση της ιδεολογίας. Ο Ν. Ζαχαριάδης τονίζει:

“Την πολιτική σου γραμμή να τη χαράζεις, και την πολιτική σου δράση, την επαναστατική πράξη να την καθοδηγείς σύμφωνα με τα διδάγματα της θεωρίας…”. Η μαρξιστική - λενινιστική θεωρία είναι λοιπόν το πρωταρχικό και η αναθεώρηση, από την καθοδήγηση της ΣΑΚΕ, της μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας, αποτελεί την π η γ ή των όποιων άλλων οπορτουνιστικών θέσεων. Και αυτό πρέπει υα αποκαλυφτεί, για το συμφέρον του επαναστατικού κομμουνιστικού κινήματος, όσο και αν ο οπορτουνιστές ηγέτες της ΣΑΚΕ θα προτιμούσαν το αντίθετο.

ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΚΕ

Δείξαμε τις διαφωνίες μας με τη ΣΑΚΕ, τόσο στα ιδεολογικά όσα και στα πολιτικά ζητήματα. Ξεκαθαρίσαμε, γιατί για τους μαρξιστές - λενινιστές η υπεράσπιση της επαναστατικής θεωρίας αποτελεί το πρωταρχικό ζήτημα, που καθορίζει και την πολιτική γραμμή και δράση μιας οργάνωσης, Και κατά συνέπεια γ ι α τ ί η πολεμική μας είναι στραμμένη στο ζητήματα αυτά.
Είναι καθαρό παραπέρα ότι οι διαφωνίες δεν είναι μονάχα ανάμεσα στην ΟΚΜΛΕ και στη ΣΑΚΕ, αλλά ανάμεσα στο ΚΕΑ-και σ’ όλο το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα από τη μια και την οπορτουνιστική ηγεσία της ΣΑΚΕ απ’ την άλλη. Αυτό είναι συνέπεια της αντιμαρξιστικής - αντιαλβανικής τοποθέτησης των ηγετών αυτών. Έγινε επίσης φανερό, ότι ο αντιαλβανισμός δε βρίσκεται στο ζήτημα, αν υπερασπίζουν την Αλβανία από τις φασιστικές επιθέσεις και προκλήσεις (κάτι που το κάνει και το “Κ”ΚΕ και τα “Κ” ΚΕ (Μ-Λ)” άσχετα σε πιο βαθμό και για ποιούς λόγους, όμως είναι εχθροί του σοσιαλισμού που οικοδομείται στην Αλβανία), αλλά στην α ν τ ί θ ε σ η της με τη μαρξιστική - λενινιστική γραμμή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας και του μαρξιστικού- λενινιστικού κινήματος.

Ας υπογραμμίσουμε, για άλλη μια φορά τη στάση μας απέναντι στην επαναστατική γραμμή του ΚΕΑ και στο σοσιαλισμό που οικοδομείται στην Αλβανία: “Η θέση του Γκεόργκι Ντιμιτρόφ, που έκφραζε τη θέση του διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού Κινήματος της εποχής, απέναντι στη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, ισχύει σήμερα απόλυτα και για την περίπτωση της ΛΣΔ Αλβανίας Η στάση απέναντι στη ΛΣΔ Αλβανίας απέναντι στη διχτατορία του προλεταριάτου που υπάρχει εκεί, απέναντι στο σοσιαλισμό που εκεί οικοδομείται, σύμφωνα με την επαναστατική διδασκαλία των Μαρξ - Ένγκελς - Λένιν - Στάλιν, απέναντι στη συγκεκριμένη επαναστατική μαρξιστική - λενινιστική γραμμή του ΚΕΑ αποτελεί τη βασική διαχωριστική γ ρ α μ μ ή μεταξύ των επαναστατών μαρξιστών - λενινιστών κομμουνιστών και των προδοτών ρεβιζιονιστών όλων των αποχρώσεων καθώς και των άλλων οπορτουνιστών. Η οργάνωσή μας θεωρεί σήμερα τη συνεπή, χωρίς ταλαντεύσεις και χωρίς απολύτως καμία επιφύλαξη, υπεράσπιση της διχτατορίας του προλεταριάτου στην Αλβανία και της επαναστατικής γραμμής του ΚΕΑ όχι μόνο σαν πρώτιστα καθήκον της, που απορρέει από τις Αρχές του προλεταριακού διεθνισμού αλλά και σαν ιδιαίτερη τιμή της. Η οπορτουνιστική μικροαστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ μπορεί “με την ησυχία της” και μαζί μ’ όλη την αστικο - ρεβιζιονιστική αντίδραση, να θεωρεί και να χαραχτηρίζει τη στάση μας αυτή “πιθηκισμό” (“ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ”, Οχτώβρης 1982).

Έτσι έχουν τα πράγματα με την οργάνωσή μας. Οι ηγέτες της ΣΑΚΕ βέβαια “δεν τοποθετούνται”. Είναι και αυτή μια στάση, μόνο που είναι οπορτουνιστική και δείχνει αδυναμία αντιπαράθεσης. Για να γίνει κατανοητό αυτό αρκεί μόνο να αναφέρουμε τις κατά καιρούς τοποθετήσεις της απέναντι στην οργάνωσή μας.

Στην πρώτη τοποθέτηση (“Οχτώβρης”, Σεπτέμβρης 82), η μόνη σοβαρή κριτική απέναντι στην οργάνωσή μας ήταν ότι αποδεχόμασταν “έτσι όπως έχει, οποιαδήποτε άποψη των Μ-Λ κομμάτων, χωρίς καν να τα ’χουν διαβάσει και χωρίς φυσικά να μπορούν να εμβαθύνουν σ’ αυτά”. Πράγμα φυσικό, αφού σύμφωνα με τη ΣΑΚΕ, ό λ α τα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα δέχονται άκριτα τις θέσεις του ΚΕΑ. Για μας βέβαια αυτή η “κριτική” αποτελούσε και αποτελεί τιμή, που αναγνωρίζονταν έτσι, ότι η γραμμή μας είναι σύμφωνη με αυτή του ΚΕΑ και των άλλων μαρξιστικών - λενινιστικών κομμάτων.

Έτσι στη δεύτερη τοποθέτηση (“Οχτώβρης”, Φλεβάρης 83) η ΣΑΚΕ δεν την επανέλαβε, αλλά μίλησε για “ύποπτη δραστηριότητα”, “προβοκατόρικη” και μας κατηγόρησε αυτή τη φορά, ότι κόβουμε στα μέτρα μας τις θέσεις του ΚΕΑ (!). Απόδειξη βέβαια Καμιά.

Την τρίτη φορά (“Οχτώβρης”, Μάης 84) αφήνοντας στην άκρη το “ύποπτη δραστηριότητα”, η ΣΑΚΕ προσδιόρισε επιτέλους πολιτικά και το ρόλο της ΟΚΜΛΕ. Είμαστε, λέει, κομμάτι του “επικίνδυνου για το μαρξισμό ρεύματος” που διαμορφώνεται στο Μ - Λ κίνημα !! Τέτοιο ρεύμα εμείς δε γνωρίζουμε στο διεθνές κομμουνιστικό μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα ούτε ως τώρα έχει καταγγελθεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την ΟΚΜΛΕ και πάλι η ΣΑΚΕ δεν παραθέτει καμιά απόδειξη.
Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης είναι ότι και αυτή, την τρίτη κατά σειρά τοποθέτηση της ΣΑΚΕ (που βέβαια ούτε την απέδειξε ούτε μπορεί να την αποδείξει) στην τέταρτη τοποθέτησή της (“Οχτώβρης”, Μάης 85) την αναίρεσε!! Η τέταρτη και τελευταία της τοποθέτηση είναι “δεν τοποθετούμαστε”!!

Τέσσερες φορές τοποθετήθηκαν, με τέσσερες διαφορετικές θέσεις. Σπάνια άλλη οργάνωση, ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της, έχει εμφανίσει τέτοια σύγχυση, επιπολαιότητα και αδυναμία αντιπαράθεσης. Οι οπαδοί της ας κρίνουν.

Οι οπορτουνιστές ηγέτες της ΣΑΚΕ για το σ. Ε. Χότζα και τη ΛΣΔ Αλβανίας

“Μεγάλος επαναστάτης και επιφανής διεθνιστής” είναι ο τίτλος άρθρου του “Οχτώβρη” (Μάης 1985) για το σύντροφο Ενβέρ Χότζα με αφορμή το θάνατό του. Και συνεχίζει η αναφορά στη ζωή και στο έργο του με χαραχτηρισμούς “μεγάλος μαρξιστής - λενινιστής”, “αλύγιστος επαναστάτης”, κλπ., κλπ.
Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε το ερώτημα. Άλλαξε θέση η ΣΑΚΕ για το σύντροφο Ενβέρ Χότζα και τον θεωρεί πραγματικά “μεγάλο επαναστάτη και επιφανή διεθνιστή” κλπ. ή πρόκειται απλώς για υποκριτική διπλοπρόσωπη στάση και ελιγμό; Φυσικά πρόκειται για το δεύτερο.
Η ΣΑΚΕ απαντώντας παλιότερα σε κριτική μας και αναφερόμενη στο σύντροφο Ενβέρ Χότζα - τον οποίο εμείς πάντα θεωρούσαμε και θεωρούμε μεγάλο μαρξιστή - λενινιστή -έγραφε: “Το να βάζεις κάμποσα κοσμητικά επίθετα κάθε φορά που θα αναφέρεις το όνομα του ΚΕΑ ή του συντρόφου Ενβέρ Χότζα, είναι καλό για ένα μαθητή των πρώτων γυμνασιακών τάξεων που διαγωνίζεται στα νέα ελληνικά. Για πολιτικούς όμως αυτό καταντάει γελοίος πιθηκισμός που αποδείχνει την κενότητα και την παντελή έλλειψη επιχειρημάτων, θέσεων και απόψεων” (“Οχτωβρης”, Σεπτέμβρης 1982). Αυτή η θέση της που απορρίπτει τη μεγάλη συμβολή του συντρόφου, Ενβέρ Χότζα στο διεθνές κομμουνιστικό μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα (ακριβώς γι αυτό το λόγο ενοχλείται ιδιαίτερα από τα “κοσμητικά επίθετα”, όπως λέει, και εξοργισμένη και σε μικροαστική έξαρση μιλάει για “γελοίο πιθηκισμό” κλπ.) ισχύει και σήμερα γιατί ποτέ ως τώρα δεν την έχει απορρίψει. Είναι η π ρα γ μ α τ ι κ ή της θέση.

Όσο για μας είχαμε δώσει τότε την παρακάτω απάντηση στους οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ, απάντηση που ισχύει ακόμα και σήμερα: “Όσο γιο τα “κοσμητικά επίθετα” στο ΚΕΑ και το σύντροφο Ενβέρ Χότζια για τα οποία μας κατηγορεί έχουμε να πούμε τούτο: μελετώντας κανείς την επαναστατική δράση του ΚΕΑ και του συντρόφου Ενβέρ Χότζια δε μπορεί σαν κομμουνιστής παρά να καταλήξει υποχρεωτικά στο συμπέρασμα ότι το ΚΕΑ είναι ένα ένδοξο και ηρωικό επαναστατικό μαρξιστικό - λενινιστικό κόμμα που ορθώθηκε ενάντια στο σύγχρονο ρεβιζιονισμό, τον σύντριψε πολιτικά και ιδεολογικά και συνεχίζει και σήμερα τη νικηφόρα πόλη του, το οποίο διατήρησε και υπεράσπισε τη διχτατορία του προλεταριάτου στη χώρα του και οικοδομεί με επιτυχία το σοσιαλισμό με τις δικές του δυνάμεις και σύμφωνα με την επαναστατική-θεωρία των Μαρξ - Ένγκελς - Λένιν - Στάλιν και πως ο σύντροφος Ενβέρ Χότζια είναι ένας επιφανής μαρξιστής - λενινιστής και δοκιμασμένος προλετάριος επαναστάτης που καθοδήγησε και καθοδηγεί έξυπνα και με μεγάλη διορατικότητα τη μεγαλειώδη ιστορική πόλη ενάντια στο σύγχρονα ρεβιζιονισμό όλων των αποχρώσεων. Πέρα απ’ αυτό ο σύντροφος Ενβέρ Χότζια και το ΚΕΑ έθεσαν για π ρ ώ τ η φορά· και έλυσαν, στη βάση του μαρξισμού - λενινισμού, μια σειρά νέα προβλήματα, όπως το ζήτημα. της παλινόρθωσης του καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση και στις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες, τη διατήρηση του καπιταλισμού στην Κίνα, μια σειρά προβλήματα που συνδέονται με την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κλπ., κλπ.” (“ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” Οχτώβρης 1982).

Η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ ακολουθώντας την ίδιο ταχτική με τους μαοϊκούς ρεβιζιονιστές. όπως είδαμε στο προηγούμενο φύλλο, επιδιώκει τον ίδιο σκοπό. Να συγκαλύψει τον αντιμαρξιστικό - αντιαλβανικό της προσανατολισμό, να κρύψει την αντίθεση με τη γραμμή του ΚΕΑ και του σύντροφου Ενβέρ Χότζα, να περάσει έτσι τον αντιαλβανισμό της κρυφά και ύπουλα. Αυτή, που από την Α Συνδιάσκεψη το Μάρτη του 79 έκανε σημαία της τα δήθεν “λάθη’ του ΚΕΑ και ανέλαβε υα προστατέψει απ αυτό το διεθνές μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα, τώρα ελίσσεται και σωπαίνει. Προτιμάει φαίνεται καλύτερες μέρες. Ο ελιγμός όμως αυτός των οπορτουνιστών ηγετών της ΣΑΚΕ δε μπορεί να πείσει κανέναν.

ΣΤΑ 40ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΛΣΔ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ένα διαφορετικό τρόπο επίθεσης ενάντια στο ΚΕΑ και το σύντροφο Ενβέρ Χότζα είχαν ακολουθήσει οι καθοδηγητές της ΣΑΚΕ στην επέτειο των 40χρονων από την απελευθέρωση της Αλβανίας.
Στον “Οχτώβρη” (Δεκέμβρης 1984) ενώ η καθοδήγηση της ΣΑΚΕ αναφέρονταν στα 40 χρόνια από την απελευθέρωση της Αλβανίας, στη διπλανή σελίδα δημοσίευσαν μια αντικομουνιστική επιστολή συναγωνιστών τους που ισχυρίζονταν ότι η Αλβανία δεν είναι σοσιαλιστική χώρα (!) Η επιστολή αυτή αφού” κριτίκαρε” τη γραμμή του ΚΕΑ σ όλα σχεδόν τα ζητήματα της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής κατέλεγε ανοιχτά: “Ή η θεωρία του ιστορικού υλισμού και του μαρξισμού - λενινισμού ... είναι λαθεμένη ή η οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας δεν είναι σοσιαλιστική”. Και αυτοί οι αντικομουνιστές συμπέραναν “πως συμβαίνει το δεύτερο” Όχι μονάχα λοιπόν αι συναγωνιστές της ΣΑΚΕ (όπως η ίδια τους αποκαλεί) φέρνουν σε αντίθεση το μαρξισμό - λενινισμό με την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Αλβανία. αλλά και απερίφραστα δηλώνουν πως η Αλβανία δεν είναι σοσιαλιστική χώρα (!).

Πιο προβοκατόρικη επίθεση ενάντια στο ΚΕΑ και το σύντροφο Ενβέρ Χότζα δε θα μπορούσε να γίνει. Το γιατί η ΣΑΚΕ τους θεωρεί συναγωνιστές της και αυτό δεν είναι δύσκολο υα το καταλάβει κανένας. Δεν είναι σκοπός μας να αναφερθούμε στο αντικομμουνιστικό περιεχόμενο αυτής της επιστολής και στην “απάντηση” των ηγετών της ΣΑΚΕ στα πιο σημαντικά ζητήματα που οι Θέσεις αυτών των αντικομουνιστών είναι ίδιες μ αυτές της ΣΑΚΕ (“αδιαφορία του ΚΕΑ για την ανάπτυξη του Μ-Λ κινήματος”, “που το ΚΕΑ θυμάται τις Μ - Λ αρχές μόλις το… 1978 και καταγγέλλει το ΚΚ Κίνας και το μαοϊσμό”, “της ανοιχτής κριτικής ανάμεσα στα κόμματα” κλπ.) ήταν φυσικό η ΣΑΚΕ να αποφύγει την απάντηση. Άλλωστε και αυτοί είναι δικό της παιδιά.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ

Μετά από όσα αναφέραμε δεν Θα περίμενε βέβαια κανένας να αποδέχονται οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ τη συμβολή του συντρόφου Ενβέρ Χότζα στον εμπλουτισμό και στην παραπέρα ανάπτυξη της μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας.

Σ’ όλα τα κείμενά τους αλλά και στο τηλεγράφημα που έστειλαν στο ΚΕΑ, μ αφορμή το θάνατο του συντρόφου Ευβέρ Χότζα, δεν κάνουν λόγο για τη συμβολή των διδαγμάτων του στον εμπλουτισμό του μαρξισμού – λενινισμού. Κάτι παραπάνω. Σαν οπορτουνιστές που είναι λ ο γ ο - κ ρ ί ν ο υ ν από το λόγο του συντρόφου Ραμίζ Αλία το κομμάτι που αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Το κομμάτι που έκοψαν (με το γελοίο πρόσχημα της παράθεσης αποσπασμάτων από το λόγο του) αναφέρει: “Η θεωρητική σκέψη Του για το ζητήματα της επανάστασης, της διχτατορίας του προλεταριάτου και της οικοδόμησης Του σοσιαλισμού, οι αναλύσεις για τον ιμπεριαλισμό και το ρεβιζιονιστικό εκφυλισμό είναι μια ε ξ α ί ρε τη συμβολή (υπογρ δική μας) στον θεωρητικό θησαυρό του μαρξισμού - λενινισμού και της Παγκόσμιας επαναστατικής πράξης” (“ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ”, Μάης 1985).
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ αποσιώπησαν εντελώς και την Επιστημονική Συνδιάσκεψη του ΚΕΑ που έγινε στις παραμονές των 75χρονων του σύντροφου Ενβέρ Χότζα στις 3 και 4 Οχτώβρη 1983 στα Τίρανα, που είχε σαν θέμα: “Η θεωρητική σκέψη του ΚΕΑ και του σύντροφου Ενβέρ Χότζα” (κοίτα Λόγο του σ. Ραμίζ Αλία στην Επιστημονική Συνδιάσκεψη, “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” Νοέμβρης 1983)

Οι οπορτουνιστές ηγέτες της ΣΑΚΕ είναι ακριβώς στην αντίθετη μεριά από το δρόμο του σύντροφου Ενβέρ Χότζα.

Ειδικότερα την ανάλυση του ΚΕΑ για την παλινόρθωση του καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες καθώς και για τα επαναστατικό μέτρα που πήρε το ΚΕΑ για να αποτρέψει την παλινόρθωση του καπιταλισμού στην Αλβανία, η οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ τα απορρίπτει. Στη μπροσούρα της “Ο μαοϊσμός αντεπαναστατική θεωρία και πράξη” αναφέρει: “Από την αρνητική πείρα της παλινόρθωσης του καπιταλισμού στη ΣΕ πρέπει να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα που να προωθούν το μαρξισμό και όχι να αλλοιώνουν τον επαναστατικό του χαραχτήρα. Είναι σίγουρο πως αν ο Σταλιν και ο Λένιν είχαν γνωρίσει το φαινόμενο της παλινόρθωσης του καπιταλισμού σε μια σοσιαλιστική χώρα θάβγαζαν πολλά και πλούσια συμπεράσματα” (σελ. 34)
Όμως η μελέτη αυτή του νέου φαινομένου του ρεβιζιονιστικού εκφυλισμού οε μια σοσιαλιστική χώρα έχει ήδη γίνει από το ΚΕΑ και το σύντροφο Ενβέρ Χότζα και ακριβώς τα μέτρα που πάρθηκαν στηρίζονται σ’ αυτή την ανάλυση και εγγυώνται το μέλλον της ΛΣΔ Αλβανίας πάντα σε μαρξιστικό - λενινιστικό δρόμο, πάντα κόκκινο. Το κείμενο του Ρ Σ Τιράνων που αναδημοσιεύουμε μιλάει σύντομα γι αυτό το ζήτημα.

Τα διδάγματα αυτά τα α ρ ν ο ύ ν τα ι ‚όπως το επιβεβαιώνει το παραπάνω απόσπασμα (αλλιώς θα μιλούσαν ότι την ανάλυση την έχει κάνει το ΚΕΑ και ο σ. Ενβέρ Χότζα), οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που απέφυγαν να προβάλλουν ο έργο του σύντροφου Ενβερ Χότζα “Οι χρουστσιοφικοί”,

Συμπερασματικά έχουμε να πούμε ότι η αποσιώπηση των ζητημάτων και οι ψεύτικες και υποκριτικές αναφορές στο σύντροφο Ενβέρ Χότζα δεν πρόκειται να σώσουν τους οπορτουνιστές ηγέτες της ΣΑΚΕ
Αργότερα θα αναφερθούμε στα ζητήματα που θίγουν στο περιβόητα γράμμα τους στο ΚΕΑ.

ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ

Όπως σι ίδιοι ισχυρίζονται στο γράμμα που έστειλαν στο ΚΕΑ, το Μάρτη του 1979, ήθελαν να εκφράσουν: “Τις διαφωνίες μας με σ κ ο π ό να βοηθήσουμε στα ξεπέρασμα των λαθών σας και να συμβάλλουμε και εμείς στο δυνάμωμα και στην ανάπτυξη του Παγκόσμιου μαρξιστικού - λενινιστικού Κινήματος…”, (σελ. 1 του γράμματος).

Αυτό απλά σημαίνει απόρριψη μια σειρά θέσεων του ΚΕΑ και του σύντροφου Ενβέρ Χότζα στο ζήτημα της πάλης ενάντια στα μαοϊκό ρεβιζιονισμό, του Προλεταριακού διεθνισμού, της εξωτερικής πολιτικής της ΛΣΔ Αλβανίας κλπ. Τις Θέσεις αυτές τις επέχτειναν παραπέρα και στα ζητήματα που αφορούν την οικοδόμηση του σοσιαλισμού (μεταβατική περίοδος, ανταγωνιστικές αντιθέσεις κλπ,).
Παρμένες στα σύνολό τους οι θέσεις αυτές των ηγετών της ΣΑΚΕ συγκρατούν μια ολοκληρωμένη γραμμή, γραμμή αντιπαράθεσης στη μαρξιστική - λενινιστική γραμμή του ΚΕΑ και του συντρόφου Ενβέρ Χότζα, γραμμή άρνησης του σοσιαλισμού στην Αλβανία. Έξι χρόνια πέρασαν από τότε και το ΚΕΑ πολύ σωστά δεν “ξεπερνάει τα λάθη του”, δεν τα κουνάει ούτε πόντο από τον δήθεν “επικίνδυνο δρόμο που βαδίζει” (σελ. 12 του γράμματος) δηλαδή το δρόμο του μαρξισμού - λενινισμού,

Την αντιμαρξιστική - αντιαλβανική γραμμή των ηγετών της ΣΑΚΕ θα αναλύσουμε λεπτομερειακά σε επόμενα άρθρα για να γίνει κατανοητή στον καθένα.

Η πάλη του ΚΕΑ ενάντια στο μαοϊκό ρεβιζιονισμό και οι συκοφαντίες της ΣΑΚΕ

Ένα από τα ζητήματα της κριτικής - επίθεσης της οπορτουνιστικής ηγεσίας της ΣΑΚΕ ενάντια στο ΚΕΑ και το σύντροφο Ενβέρ Χότζα στο γράμμα - λιβελογράφημα, που ενέκρινε η Α’ Συνδιάσκεψη της ΣΑΚΕ (Μάρτης 79), ήταν η στάση του απέναντι στο ΚΚ Κίνας και το Μάο Τσετούνγκ.
Σύμφωνα με τη ΣΑΚΕ υπήρχαν τα στοιχεία για να γίνονταν η καταγγελία του μαοϊσμού, σαν μια παραλλαγή του σύγχρονου ρεβιζιονισμού, πολύ νωρίτερα. Στο γράμμα της γράφει “Το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι στοιχεία υπήρχαν για να βγάλετε το συμπέρασμα ότι ο Μάο Τσετούνγκ μετά την νίκη της αστικοδημοκρατικής Επανάστασης είναι ένας χυδαίος ρεβιζιονιστής” (σελ. 13 του γράμματος)

Όπως είναι γνωστό, η καταγγελία του ΚΕΑ ενάντια στις αντιμαρξιστικές θεωρίες του Μάο έγινε στις 7 Ιούλη 1977 με το άρθρο της “Ζέρι ι Πόπουλιτ” “Θεωρία και Πραχτικά της επανάστασης”, όπου κριτικάρεται η θεωρία των “3 κόσμων” και το Γενάρη 1978 που στο βιβλίο του “Ιμπεριαλισμός και Επανάσταση” ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα ξεσκεπάζει, με βάση το μαρξισμό-λενινισμό, τη ρεβιζιονιστική ουσία της “σκέψης Μάο Τσετούνγκ”.

Εδώ όμως ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα (όπως και στο άλλο έργο του “Σκέψεις για την Κίνα”, τόμος Α και Β) αναλύει με κάθε λεπτομέρεια την εξέλιξη της γραμμής του ΚΚ Κίνας και του Μάο Τσεταύνγκ και τα στοιχεία που είχε το ΚΕΑ να κρίνει αυτή τη γραμμή. Είναι τόσο αποκαλυπτική και λεπτομερειακή η τοποθέτηση του σύντροφου Ενβέρ Χότζα που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία, ούτε για την έλλειψη επαγρύπνησης από το ΚΕΑ ούτε πολύ περισσότερο ότι υπήρχαν τα στοιχεία για να καταλήξει τα ΚΕΑ σένα οριστικό συμπέρασμα.
Αναφερόμενος στις αντιμαρξιστικές Θέσεις του Μάο “όπως η θέση του χειρισμού των αντιθέσεων ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αστική τάξη, σαν μη ανταγωνιστικές αντιθέσεις...”, “η θέση το χωριό θα κυκλώσει την πόλη” κλπ. καθώς και σε “άλλες απόψεις και πολιτικές θέσεις του Μάο Τσετούνγκ και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας που δε συμφωνούν με τις μαρξιστικές - λενινιστικές απόψεις του Κόμματός μας ,“ ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα τονίζει:

“Το Κόμμα μας, αναλύοντας τα γεγονότα, κατέληξε σε μερικά γενικά και ιδιαίτερα συμπεράσματα, που το έκαναν να επαγρυπνεί, μα απέφευγε την πολεμική με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και με τους κινέζους ηγέτες, όχι γιατί φοβούνταν να κάνει πολεμική μ αυτούς, αλλά γιατί τα δοσμένα που διέθετε για τον εσφαλμένο αντιμαρξιστικό δρόμο αυτού του κόμματος και του ίδιου του Μάο Τσετούνγκ, δεν ήταν πλήρη και δεν επέτρεπαν ακόμα να καταλήξουμε σε τελικό συμπέρασμα, Από την άλλη μεριά, για ένα διάστημα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αντιτάσσονταν στον αμερικάνικα ιμπεριαλισμό και στην αντίδραση. Επίσης, πήρε θέση ενάντια στο σοβιετικό ρεβιζιονισμό δεν υπαγορεύονταν από σωστές μαρξιστικές - λενινιστικές θέσεις αρχών” (Ενβέρ Χότζα, “Ιμπεριαλισμός και Επανάσταση” σελ. 273).

Από το 1956 που τα δυο κόμματα βρέθηκαν μαζί στην πάλη ενάντια στο χρουτσωφικό ρεβιζιονισμό η στάση του ΚΕΑ απέναντι στους ηγέτες του ΚΚ Κίνας ήταν στάση μαρξιστική – λενινιστική. Η επαγρύπνηση απέναντι στις ταλαντεύσεις, την πραγματίστικη πολιτική και τις λαθεμένες θέσεις των κινέζων ηγετών υπήρχε πάντα, λόγω όμως της ταλαντευόμενης πολιτικής των Κινέζων στα διεθνή στίβα (πότε έβγαιναν με μαρξιστικές-λενινιστικές θέσεις και πότε με ρεβιζιονιστικές) και επίσης λόγω έλλειψης στοιχείων για την οικοδόμηση του “σοσιαλισμού” στην Κίνα ήταν αδύνατο να καταλήξει το ΚΕΑ σε οριστικό συμπέρασμα

Δεν είναι απαραίτητο να επιχειρηματολογήσουμε με εμείς πάνω σ αυτό το ζήτημα, τη στιγμή που για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει η αναλυτική τοποθέτηση του ΚΕΑ και του σύντροφου Ενβέρ Χότζα στα βιβλία του “Ιμπεριαλισμός και Επανάσταση”, “Σκέψεις για την Κίνα” (τόμος Α και Μ), το γράμμα της ΚΕ του ΚΕΑ στην ΚΕ του ΚΚ Κίνας, κλπ. Είναι επίσης περιττό, αφού και μια μόνο αναφορά στα λεγόμενο της ΣΑΚΕ, Θα μας πείσει νια την επιπολαιότητά της και τπ συκοφαντικό χαραχτήρα που περιέχει η τοποθέτηση της,

Η ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΚΕ

“Δε μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός ότι το ΚΕΑ, ένα κόμμα με τόση μεγάλη πείρα στον αγώνα ενάντια στους ρεβιζιονιστές κάθε απόχρωσης, δε μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα για το Μάο Τσετούνγκ έστω και μόνο απ’ την τοποθέτησή του απέναντι στο ζήτημα Στάλιν” (υπογρ. δική μας, σελ. 12 του γράμματος της ΣΑΚΕ στο ΚΕΑ).

Φαίνεται καθαρά από το παραπάνω απόσπασμα, ότι σύμφωνα με τη ΣΑΚΕ και μόνο η τοποθέτηση του Μάο για το Στάλιν ήταν αρκετό για να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο Μάο είναι ρεβιζιονιστής. Είναι γνωστή η ρεβιζιονιστική θέση του Μάο για τα δήθεν “λάθη” του Στάλιν (λάθη κατά 30%!). Όμως ακριβώς αυτό έπρεπε να αποδεχτεί στην πράξη, γιατί η τέτοια στάση απέναντι στο Στάλιν, σημαίνει απόρριψη της μαρξιστικής - λενινιστικής γραμμής του Στάλιν. Και αυτό θα κρίνονταν από τη γραμμή του ΚΚ Κίνας τόσο στο διεθνή στίβο όσο και στην εσωτερική γραμμή της Κίνας. Η θέση του ΚΚ Κίνας λοιπόν και του Μάο Τσετούνγκ παρμένες στο σύνολό τους και στην πραχτική τους εφαρμογή θάδειχναν αν οι κινέζοι στέκονταν στο δρόμο του Στάλιν και όχι το αντίθετο.

Η παραπάνω τοποθέτηση της ΣΑΚΕ δεν έχει καμιά σχέση με το μαρξισμό, παρά μόνο με την μικροαστική επιπολαιότητα. Ίσως κάτι να υποψιάζονταν γιατί όταν στον “Οχτώβρη” (Νοέμβρης 80) έδωσαν στη δημοσιότητα το γράμμα (παραλλαγμένο βέβαια) την παρουσίασαν διαφορετικά: “Εκείνο όμως για ιο οποίο κριτικάρομε τους αλβανούς συντρόφους είναι το γιατί αυτή η πάλη δε βγήκε απ την αρχή στο φως της δημοσιότητας και ιδιαίτερα όταν οι κινέζοι με το Μάο άρχισαν να αγκαλιάζουν τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό κλπ ‘ (“Οχτώβρης” Νοέμβρης 1980).

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Αρνούμενοι τη μαρξιστική - λενινιστική θέση του ΚΕΑ, ότι για να κρίνουμε ένα Κόμμα αν είναι μαρξιστικό - λενινιστικό πρέπει να δούμε τις θέσεις του στο σύνολό τους και στην πραχτική τους εφαρμογή, οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ παίρνοντας πότε τη μια και την άλλη Θέση χάνουν κάθε ίχνος πολιτικής σοβαρότητας. Στο πρώτο απόσπασμα που παραθέσαμε (σελ. 13 του γράμματος) λένε γενικά ότι υπάρχουν στοιχεία νια να βγει το συμπέρασμα “μετά τη νίκη της αστικο-δημοκρατικής επανάστασης” δηλαδή μετά το 1949. Στο δεύτερο με κριτήριο τη θέση του Μάο για το Στάλιν το προσδιορίζουν στα 1963. Στο τρίτο (“Οχτώβρης” Νοέμβρης 80) “ιδιαίτερα μετά το αγκάλιασμα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού”- δηλαδή το 1971 (ταξίδι του Νίξον στην Κίνα).

Η ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Με τέτοια στοιχεία λοιπόν και με αντιφατικές τοποθετήσεις η οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ “ανακάλυψε” τα λάθη του ΚΕΑ. Ως εδώ βέβαια, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να “θεωρητικοποιήσει” τις συκοφαντικές επιθέσεις των μαοϊκών ρεβιζιονιστών του “ΚΚΕ (Μ-Λ)” που την περίοδο εκείνη είχαν αναλάβει εκστρατεία ενάντια στο ΚΕΑ επειδή αποκάλυπτε το ρεβιζιονισμό τους.
Οι μικροαστοί ηγέτες της ΣΑΚΕ προχώρησαν και παραπέρα. Όχι μονάχα το ΚΕΑ και ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα, ενώ είχε τα στοιχεία δεν κατάγγειλε “από τη νίκη” της αστικο-δημοκρατικής επανάστασης και μετά δηλαδή από το 1949 το Μάο (πράγμα που, όπως λένε, έβλαψε το μαρξιστικό λενινιστικό κίνημα) αλλά Και προσπάθησαν να συγκαλύψουν το λάθος τους (!!!). Στη σελίδα 9 του γράμματος οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ συμβουλεύουν το ΚΕΑ: “Εμείς σι μαρξιστές-λενινιστές της Ελλάδας περιμέναμε από σας σύντροφοι ανοιχτή αυτοκριτική για τα σοβαρά λάθη σας που προκάλεσαν ζημιά στο μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα γιατί, όπως διδάσκει ο Στάλιν, “Δίχως αυτοκριτική δεν υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση του κόμματος, της τάξης, της μάζας. Δίχως σωστή διαπαιδαγώγηση του κόμματος, της τάξης της μάζας δεν υπάρχει μπολσεβικισμός” (τόμος 11ος, σελ. 129, υπογρ. δική μας). Μελετώντας όμως, από το έργο του σ. Ενβέρ Χότζα “Ιμπεριαλισμός Και Επανάσταση”, το κεφάλαιο για την αντεπαναστατική “σκέψη Μάο Τσετούνγκ” αντί να δούμε αυτοκριτική από πλευράς σας για τις παλιές σας εκτιμήσεις για τον κινέζο Χρουτσώφ είδαμε με μεγάλη μας πίκρα, μια προσπάθεια δικαιολόγησής τους” (σελ. 13 του γράμματος της ΣΑΚΕ στα ΚΕΑ). Και στη σελ. 12: “πιστεύαμε ακράδαντα πλέον ότι με τις απόψεις σας αυτές (εννοούν αυτές στο έργο “Ιμπεριαλισμός και Επανάσταση”) προσπαθείτε να δικαιολογήσετε το λάθος σας” (υπογρ. δική μας).

Έτσι λοιπόν το περίφημο έργο του σύντροφου Ενβέρ Χότζα που αποτελεί ισχυρό όπλο στα χέρια των μαρξιστών - λενινιστών όλου του κόσμου γιατί αναλύει σωστά τη σημερινή διεθνή κατάσταση και καταπολεμάει όλα τα αντεπαναστατικά ρεβιζιονιστικά ρεύματα, κατά τους οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ, είναι έργο που συγκαλύπτει τα δήθεν ‘λάθη” του ΚΕΑ και επομένως άχρηστο για το διεθνές Κομμουνιστικό κίνημα (όψιμα όμως η ΣΑΚΕ μιλάει υποκριτικά για το “μεγάλο μαρξιστή - λενινιστή Ενβέρ Χότζα”). Για τους μαρξιστές - λενινιστές όλου του κόσμου τα έργο του σύντροφου Ενβέρ Χότζα και ιδιαίτερα το “Ιμπεριαλισμός και Επανάσταση” αποτελεί μια μεγάλη συμβολή του σύντροφου Ενβέρ Χότζα στο θησαυροφυλάκιο του μαρξισμού-λενινισμού.
Δεν υπήρξε και ούτε μπορούσε υα υπάρξει απάντηση από το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας σ ένα τέτοιο γράμμα – λιβελογράφημα. Όταν για ένα κόμμα, όπως τα ΚΕΑ που διεξήγαγε εντελώς μόνο του, τη μεγαλύτερη ως τώρα πάλη αρχών ενάντια σ όλα τα ρεύματα του σύγχρονου ρεβιζιονισμού (χρουτσωφικό, κινέζικο, γιουγκοσλάβικο, ευρωκομμουνισμό) που καθοδηγεί την εργατική τάξη της Αλβανίας με πλήρη επιτυχία λύνοντας νέα προβλήματα, το μόνο κόμμα που κρατώντας ψηλά τη σημαία της επανάστασης και είναι παράδειγμα για τους μαρξιστές - λενινιστές όλου του κόσμου, όχι μόνο το πολεμάς δημόσια για δήθεν “λάθη” του, αλλά και επιμένεις ότι προσπαθεί να τα αποκρύψει από την αλβανική εργατική τάξη και το μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα, τότε δεν είσαι μονάχα οπορτουνιστής αλλά είσαι και προβοκάτορας.

Το δεύτερο συμπέρασμα από το παραπάνω απόσπασμα, που μάλιστα το υπογραμμίζει η οπορτουνιστική καθοδήγηση της ΣΑΚΕ είναι ότι “δίχως αυτοκριτική .... δεν υπάρχει μπολσεβικισμός”. Το ότι η ΣΑΚΕ απορρίπτει την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Αλβανία το έχουμε δείξει και από τις θέσεις της για τα ζητήματα οικοδόμησης του σοσιαλισμού, που είναι οι ίδιες ακριβώς με τις θέσεις των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών. Στο γράμμα η ΣΑΚΕ το λέει επίσης ανοιχτά. Αφού τονίζουν ξανά ότι όπως λέει ο Λένιν “η σοβαρότητα ενός κόμματος κρίνεται από το πως στέκεται στα λάθη του” (σελ. 13 του γράμματος) καταλήγουν: “στο βαθμό λοιπόν, που δεν θα κάνετε αυτοκριτική, έστω και ύστερα από τη συντροφική κριτική μας θα βαδίζετε ένα επικίνδυνο δρόμο” (υπογρ. δική μας, σελ. 12 του γράμματος).

Τα πράγματα είναι καθαρά λοιπόν. Το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας, σύμφωνα με τους μικροαστούς οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ, βαδίζει, εδώ και μερικά χρόνια, έναν “επικίνδυνο δρόμο”. Επίσης τον ίδιο “επικίνδυνο δρόμο” βαδίζουν, σύμφωνα με τη ΣΑΚΕ, και τ άλλα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα, που “αντιγράφουν τις τελευταίες αποφάσεις” του ΚΕΑ.

Το ΚΕΑ λοιπόν και ο σ. Ενβέρ Χότζα πώς συμβιβάζεται αυτό με τα όψιμα υποκριτικά γραφόμενα του τύπου “ο μεγάλος Μ-Λ Ε. Χότζα” κλπ;) οδηγούν την Αλβανία, σύμφωνα με τη ΣΑΚΕ, σε “επικίνδυνο δρόμο” δηλαδή το δρόμο της ανατροπής του σοσιαλισμού (αυτό δεν τολμούν να το πουν ανοιχτά και βάζουν τους συναγωνιστές τους να μας πουν ότι “η Αλβανία δεν είναι σοσιαλιστική χώρα” (“Όχτώβρης” Δεκέμβρης 84). Αλλά πως συμβιβάζεται η συκοφαντική αυτή επινόηση των οπορτουνιστών της για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Αλβανία με την ταυτόχρονη υποστήριξη μιας ρεβιζιονιστικής αντι­μαρξιστικής αντίληψης για το σοσιαλισμό, εκείνης των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών;

Όταν η ΣΑΚΕ ταυτίζεται με τους Χρουτσωφικούς ρεβιζιονιστές και το “Κ”ΚΕ στο ζήτημα του σοσιαλισμού είναι επόμενο να θεωρεί επικίνδυνο το δρόμο του ΚΕΑ και του σ. Ενβέρ Χότζα. Και είναι πραγματικά επικίνδυνος ο δρόμος που εξακολουθεί να βαδίζει το ΚΕΑ και η ΛΣΔ Αλβανίας γι’ τους συγχρόνους ρεβιζιονιστές (χρουτσωφικούς, κινέζους, γιουγκοσλάβους, ευρωκομμουνιστές) και όλους τους οπορτουνιστές, συμπεριλαμβανομένης και της ΣΑΚΕ, γιατί είναι ο δρόμος της διχτατορίας του προλεταριάτου και του επιστημονικού σοσιαλισμού, θεωρητικά και πραχτικά.

Οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ χτυπούν τον επιστημονικό σοσιαλισμό των Μαρξ - Ένγκελς - Λένιν - Στάλιν, που οικοδομείται σήμερα στην Αλβανία για να αποπροσανατολίσουν την εργατική τάξη διαδίδοντας στις γραμμές της μια αντιμαρξιστική ρεβιζιονιστική αντίληψη περί σοσιαλισμού, εκείνη των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών. Το ίδιο κάνει και το ρεβιζιονιστικό “Κ”ΚΕ.

Στο γράμμα τους στο ΚΕΑ οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ, δηλαδή μερικοί μετρημένοι στα δάχ­τυλα φοιτητές της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζονται ακόμα και σαν αυτόκλητοι σωτήρες του διεθνούς μαρξιστικού-λενινιστικού κινήματος, στρέφονται ενάντια στη γραμμή του και απαιτούν να αναθεωρηθεί (ας σημειωθεί ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει, ακόμα και σήμερα, επαναστατικό κόμμα). Πρωτοφανής βέβαια στάση για κομμουνιστές, αλλά κατανοητή και δικαιολογημένη για μικροαστούς φοιτητές.

Στο ζήτημα της πάλης ενάντια στο μαοϊκό ρεβιζιονισμό, οι οπορτουνιστές της ΣΑΚΕ χτυπώντας το ΚΕΑ ακριβώς τη στιγμή που αυτό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της πάλης, βρίσκονται αντικειμενικά, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υποκειμενικές προθέσεις, σε συμμαχία με τις δυνάμεις του μαοϊκού ρεβιζιονισμού ενάντια στο ΚΕΑ και το διεθνές μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα.
Θεωρούμε περιττό να τονίσουμε ότι το ΚΕΑ με επικεφαλής το μεγάλο μαρξιστή-λενινιστή σ. Εν­βέρ Χότζα όχι μόνο ξεσκέπασε το μαοϊκό ρεβιζιονισμό, αλλά και σωστά και με επιτυχία διεξήγαγε αυτή την πάλη, πράγμα που κάνει και σήμερα. Είναι και αυτό μια μεγάλη ιστορική συμβολή στην πάλη του διεθνούς προλεταριάτου ενάντια στους εχθρούς του.

Πέμπτη, Μαρτίου 26, 2009

ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΏΝ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ύπαρξη των στρατιωτικών βάσεων του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και η αποθήκευση, από χρόνια τώρα, στο έδαφος της χώρος μας των πυρηνικών όπλων του επιθε­τικού στρατιωτικού συνασπισμού του ΝΑΤΟ, που ελέγ­χεται οπό τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές, σημαίνει ωμή και απροσχημάτιστη καταπάτηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και περικλείει θανάσιμους κινδύνους για το λαό μας και τους γειτονικούς λαούς.
Το διώξιμο των βάσεων και η απομάκρυνση των πυρηνικών όπλων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της αντιιμπεριαλιστικής πάλης που διεξάγει ο ελληνικός λαός, με επικεφαλής το προλεταριάτο, για την αποτίνα­ξη του ιμπεριαλιστικού ζυγού, την απόχτηση της εθνικής ανεξαρτησίας και την οριστική απαλλαγή της χώρος μας από κάθε ιμπεριαλιστική και σοσιαλιμπεριαλιστική εξάρ­τηση.
Η διατήρηση των βάσεων και των πυρηνικών όπλων στο έδαφος μας δεν εξυπηρετεί απολύτως σε τίποτε την άμυνα της χώρας, αλλά εξυπηρετεί αποκλειστικά τα επι­θετικά σχέδια του ΝΑΤΟ και των αμερικανών ιμπεριαλιστών στον άγριο ανταγωνισμό τους με τους σοβιετικούς σοσιαλιμπεριαλιστές στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια.
Η εγκατάσταση των στρατιωτικών βάσεων και των πυ­ρηνικών όπλων έγινε δυνατή με την ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση των αμερικανών ιμπεριαλιστών στην Ελλάδα και λόγω της αμερικανόδουλης πολιτικής της άρχουσας αντιδραστικής αστικής τάξης που πρόδωσε τα εθνικά συμφέροντα, υπόταξε ολοκληρωτικά τη χώρα μας στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και την μετέτρεψε σε αποικία, των ΕΠΑ. Από τότε μέχρι σήμερα, αλλά και σήμερα, το νόμο στη χώρα μας τον κάνει η μπότα των αμερικανών στρατιωτών, οι πράχτορες της αμερικάνικης ΚΥΠ και ο εκάστοτε πρεσβευτής των αμερικανών ιμπεριαλιστών. Σήμερα η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ολόπλευρα υ­ποταγμένη, οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά, στις ΕΠΑ.
Η ελληνική αστική τάξη, που δεν υπήρξε ποτέ μια τάξη πραγματικά επαναστατική υποτάχθηκε αμέσως από την αρχή στους ξένους ιμπεριαλιστές και σύνδεσε άμεσα την ύπαρξη της με τη διατήρηση της ιμπεριαλιστικής κυριαρ­χίας στον τόπο μας. Το ίδιο υποταγμένη είναι και σήμερα και θα είναι και στο μέλλον, μέχρι την ανατροπή της. ανεξάρτητα από το σε ποια πολιτικά κόμματα, αστικά και ρεβιζιονιστικά, θα αναθέτει, κατά καιρούς, τη διαχείριση των συμφερόντων της, ανεξάρτητα από το πως θα λέγονται αυτά το κόμματα, "Ν.Δ", ΠΑΣΟΚ, ΕΔΑ, "Κ" Κ Ε. "Κ" ΚΕ εσ, ΚΟΔΗΣΟ, ΕΔΗΚ, ΕΝ Ε Π. κλπ.
Το κόμμα του ΠΑΣΟΚ που σήμερα κυβερνά την χώρα, δεν είναι και δεν μπορούσε, από την ίδια την ταξική του φύση σαν εκφραστής των συμφερόντων της μεγάλης α­στικής τάξης να είναι ένα κόμμα με αντιιμπεριαλιστικούς στόχους.
Η εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ που είναι συνέχεια εκείνης της "ΝΔ", στρέφεται ενάντια στα εθνικά συμφέ­ροντα και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αμερικανών ιμπεριαλιστών, των ιμπεριαλιστών της ΕΟΚ και ταυ επιθετι­κού στρατιωτικού συνασπισμού του ΝΑΤΟ. Αναφέρουμε εδώ την υποστήριξη από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ (ένταξη της Ισπανίας σ’ αυτό), την παροχή ακόμα μεγαλύτερων διευκολύνσεων στους αμερικανούς ιμπεριαλιστές με την χρησιμοποίηση του αερο­δρομίου στο Άκτιο της Πρέβεζας από τα κατασκοπευτικά αε­ροπλάνα "ΑΒΑΚΣ" του ΝΑΤΟ καθώς και τις συνομιλίες του Α. Παπανδρέου με τον πρώην υπουργό των εξωτερι­κών των ΕΠΑ Χαίηγκ. Ο Παπανδρέου είχε τότε δηλώ­σει: "εκείνο το οποίο, μπορεί πράγματι να τονίσω είναι ό­τι οι ΕΠΑ, όπως εκφράζονται μέσω του υπουργού των εξωτερικών Χαίηγκ, δεν θέτουν σε αμφισβήτηση το δι­καίωμα του ελληνικού λαού να χαράσσει ο ίδιος την πορεία του στην εξωτερική πολιτική" και ακόμα πως "οι δυνα­τότητες για την ανάπτυξη θετικών σχέσεων με τις ΕΠΑ είναι πραγματικές. Είναι όχι μόνο υπαρκτές αλλά και πραγματικές" κλπ (!!!). Επίσης η κυβέρνηση του ΠΑ­ΣΟΚ. ενώ δημαγωγεί για "απύραυλα Βαλκάνια", δεν προχωρεί στην κατάργηση του φασιστικού βασιλικού Διατάγματος του 1940 που θεωρεί την γειτονική μας Αλβανία σαν "εμπόλεμη και εχθρική χώρα". Η στάση αυτή του ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί αποκλειστικά τα σχέδια των δυο ιμπεριαλιστικών υπερδυνάμεων ΕΠΑ και ΕΣΣΔ στα Βαλκάνια. Είναι πασίγνωστο ότι η ΛΣΔ Αλβανίας είναι η μόνη χώρα στα Βαλκάνια που είναι πραγματικά ανεξάρτη­τη, δεν έχει στο έδαφος της ξένες στρατιωτικές βάσεις και πυρηνικά όπλα και διεξάγει ένα συνεπή αγώνα ενάντι­α στη φιλοπόλεμη και επεκτατική πολιτική των δυο ιμπεριαλιστικών υπερδυνάμεων, ενώ οι άλλες όπως η Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι αποικίες του σοβιετικού σοσιαλιμπεριαλισμού, όπως και η Ελλάδα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, και είναι γεμάτες με στρατιωτικές βάσεις και πυρηνικά όπλα.
Σήμερα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διεξάγει μυστικές, συνομιλίες για το θέμα των βάσεων με τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές και παζαρεύει τα εθνικά συμφέροντα πίσω από τις πλάτες του λαού. Ενώ πρόσφατα ενημέρωσε τους αρχηγούς των διαφόρων πολιτικών κομμάτων, της "ΝΔ", Αβέρωφ, τον Κανελλόπουλο, τον Ράλλη, του "Κ"ΚΕ Φλωράκη, του "Κ"ΚΕ εσ. Μπανιά, της ΕΔΑ Ηλιού, τον Μαύρο, του ΚΟΔΗΣΟ Πεσμαζόγλαυ και της ΕΔΗΚ Ζίγδη, κρύβει από τον ελληνικό λαό το περιεχόμε­νο των συνομιλιών.
Όλοι οι αρχηγοί των αστικών και ρεβιζιονιστικών κομ­μάτων συμφώνησαν να τηρηθούν μυστικές οι συνομιλίες και να μην ανακοινωθεί τίποτε στον ελληνικό λαό που εί­ναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος και του οποίου η τύχη παίζεται στα πολυτελή σαλόνια της ξενόδουλης μπουρζουαζίας της χώρος μας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και όλοι οι αρχηγοί των αστικών και ρεβιζιονιστικών κομμάτων έ­χουν συνασπιστεί και μηχανορραφούν πίσω από τις πλά­τες του λαού για να ξεπουλήσουν το εθνικά συμφέρον­τα. Όλοι τους ακολουθούν το δρόμο της μυστικής αστι­κής διπλωματίας. Όλοι τους φοβούνται τον ελληνικό λα­ό και κυρίως τις μαχητικές αντιιμπεριαλιστικές του κινητοποιήσεις για την ματαίωση των σχεδίων του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των ντόπιων υπηρετών του και προσπαθούν να τον θέσουν μπροστά σε τετελεσμένα γε­γονότα. Όλοι τους, οπό τους αστούς ως τους προδότες ρεβιζιονιστές του "Κ"ΚΕ και του "Κ"ΚΕ εσ., συμφωνούν απόλυτα με τα παζαρέματα του ΠΑΣΟΚ πάνω στο θέμα των βάσεων.
Παράλληλα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο αστικός και ρεβιζιονιστικός τύπος, τα αστικά και ρεβιζιονιστικά κόμματα, η διορισμένη ΓΣΕΕ κατ οι ρεφορμιστικές συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΑΣΚΕ, ΕΣΑΚ - Σ, ΑΕΜ) και οι λεγόμενες "Επιτροπές Ειρήνης" (ΕΕΔΥΕ, ΚΕΑΔΕΑ, Α-ΚΕ) άρχισαν μια καλά οργανωμένη εκστρατεία περί "εθ­νικής ομοψυχίας" που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη του λαού, στα παζαρέματα των εθνικών συμφερόντων με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό που τα εμφανίζει σον "υπερήφανη εθνι­κή πολιτική". Σύσσωμος ο αστικός και ρεβιζιονιστικός τύπος παρουσιάζει αυτές τις μέρες την πολιτική του ξε­πουλήματος των εθνικών συμφερόντων σαν πολιτική που "εξυπηρετεί" δήθεν τα εθνικό συμφέροντα. Είναι ό­μως γνωστό ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παζαρεύει τα εθνικά συμφέροντα στα πλαίσια του επιθετικού στρατιω­τικού συνασπισμού του ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να πετύ­χει πιο πολλά "ανταλλάγματα" από τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και σε αναλογία με την Τουρκία και μ’ αυτό συμφωνούν όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας συμπεριλαμβανομέ­νων και των ρεβιζιονιστών του "Κ" Κ Ε και του "Κ"ΚΕ εσ. Το ζήτημα όμως των στρατιωτικών βάσεων δεν είναι ζή­τημα "ανταλλαγμάτων" και παζαρεμάτων ούτε ζήτημα Ελλάδας - Τουρκίας αλλά είναι ζήτημα που συνδέεται ά­μεσα με την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια της χώρας.
Αυτά τα παζαρέματα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχουν καμιά σχέση με τα εθνικά συμφέροντα αλλά εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αμερικανών ιμπε­ριαλιστών και του ΝΑΤΟ και δεν διαφέρουν από τα γνω­στά παζαρέματα της "ΝΔ". Το κόμμα της "ΝΔ" ακολου­θώντας την γνωστή εθνοπροδοτική και ξενόδουλη πολιτική του, με δηλώσεις του Αβέρωφ τάχτηκε ανοιχτά υπέρ της παραμονής των βάσεων στο έδαφος της χώρας μας. Το ρεβιζιονιστικό "Κ"ΚΕ που δημαγωγικά μιλάει για την "εθνική ανεξαρτησία" της χώρας μας ακολουθεί και αυ­τό μια πολιτική προδοσίας των εθνικών συμφερόντων. Ο αντιαμερικανισμός του στοχεύει στο πέρασμα της χώρας κάτω από την κυριαρχία του σοβιετικού σοσιαλιμπεριαλισμού δηλαδή στην αλλαγή ιμπεριαλιστών - αφεντικών και δεν έχει σαν στόχο την απαλλαγή της από κάθε ιμπε­ριαλιστική και σοσιαλιμπεριαλιστική εξάρτηση. Είναι γνωστή η υπεράσπιση από το ρεβιζιονιστικό "Κ"ΚΕ της ιμπεριαλιστικής πολιτικής της σημερινής καπιταλιστικής; Σοβιετικής Ένωσης, η οποία δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με την σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση των Λένιν-Στάλιν. Είναι γνωστή η υπεράσπιση της φασιστικής στρατιωτικής κατάληψης του Αφγανιστάν και των ανδρεικέ­λων της Καμπούλ, κατάληψη που δεν διαφέρει σε τίπο­τα από εκείνη των αμερικανών ιμπεριαλιστών του Βιετ­νάμ. Τα ρεβιζιονιστικά κόμματα είναι σήμερα όχι μόνο προδότες των συμφερόντων της εργατικής τάξης αλλά και προδότες των εθνικών συμφερόντων. Τα κροκοδείλια δάκρυα των προδοτών ρεβιζιονιστών ηγετών του "Κ" Κ Ε για την "εθνική ανεξαρτησία" της χώρας μας δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα κροκοδείλια δάκρυα του Αβέρωφ για την "εθνική ανεξαρτησία" του Αφγανιστάν. Ο αντισοβιετισμός της "ΝΔ" και ο αντιαμερικανισμός του ρεβιζιονιστικού "Κ"ΚΕ δεν έχουν καμιά σχέση με την αντιιμπεριαλιστική πάλη του λαού μας αλλά βρίσκονται αντίστοιχα στην υπηρεσία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και του σοβιετικού σοσιαλιμπεριαλισμού.
Η επιχείρηση "βάσεις" των αστικών και ρεβιζιονιστικών κομμάτων, που ενώ δεν διεξάγουν καμιά πάλη για το διώξιμο τους, διαφημίζουν σ’ όλους τους τόνους την «πάλη» τους, επιδιώκει, εκτός από το να αδρανοποιήσει και να φέρει το λαό μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα, να αποσπάσει την προσοχή του λαού από τα φλέγοντα ε­σωτερικά του προβλήματα που λόγω της κρίσης οξύνον­ται διαρκώς, επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή του α­πό την διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, τις απολύσεις, την ακρίβεια, την αύξηση των φόρων, την πτώση του βιοτι­κού επιπέδου, την φτώχεια και την εξαθλίωση, την κατα­πίεση και την εκμετάλλευση.
Η λεγόμενη "εθνική ομοψυχία" που προπαγανδίζεται από την "ΝΔ", το ΠΑΣΟΚ και τους ρεβιζιονιστές ηγέτες του "Κ"ΚΕ και του "Κ"ΚΕ εσ. στο όνομα μιας ανύπαρχτης "πάλης" για το διώξιμο των στρατιωτικών βάσεων, ενώ στην ουσία πρόκειται για παζαρέματα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αποσκοπεί στο να αποδυναμώσει και να σβήσει εντελώς την πάλη της εργατικής τάξης και των πλατιών λαϊκών μαζών ενάντια στα ξένα και ντόπια μονοπώ­λια, επιδιώκει την υποταγή των συμφερόντων της εργατι­κής τάξης στα συμφέροντα της αστικής τάξης και την κάλυψη της αντεργατικής, αντιλαϊκής και φιλομονοπωλιακής πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που υποστη­ρίζεται και από το ρεβιζιονιστικό "Κ"ΚΕ. Η προπαγάνδα για "εθνική ομοψυχία" σκοπεύει να παραπλανήσει την εργατική τάξη για να δεχθεί αδιαμαρτύρητα τα βάρη της κρίσης, ώστε τα μονοπώλια να αυξήσουν ανενόχλητα τα κέρδη τους.
Μια κυβέρνηση που πραγματικά θα ήθελε και θα επεδί­ωκε το διώξιμο των αμερικάνικων στρατιωτικών βάσεων από τη χώρα μας πρώτο δε θα κρατούσε μυστικές τις συνομιλίες οπό τον ίδιο το λαό, δεύτερο θα τον κινητοποιούσε και τρίτο δεν θα καταδίκαζε τις πλατιές λαϊκές μάζες στην φτώχεια και την εξαθλίωση.
Γι’ αυτό η εργατική τάξη και ο λαός μας δεν πρέπει να παραπλανηθούν από τα απατηλά συνθήματα και τα ψευτοδιλήμματα των αστών και των ρεβιζιονιστών. Πρέπει να εντείνουν την πάλη τους τόσο ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό για το διώξιμο των βάσεων και την απομάκρυνση των πυρηνικών όπλων από το έδαφος της χώρας μας, την έξοδο από το Ν ΑΤΟ και την ΕΟΚ όσο και ενάντιο στα ξένα και ντόπια μονοπώλια που ρίχνουν όλα τα βάρη της κρίσης σης πλάτες τους και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί στη χώρα μας ένα γνήσιο αντιιμπεριαλιστικό και αντισοσιαλιμπεριαλιστικό κίνημα που η αιχμή της πάλης του να στρέφεται πρώτα και κύρια ενάντια στις δυο ιμπεριαλιστικές υπερδυνάμεις ΕΠΑ, ΕΣΣΔ, τους μεγαλύτερους εχθρούς των λαών του κό­σμου και ενάντια στους άλλους ιμπεριαλιστές.
Η οριστική απαλλαγή της χώρας μας από κάθε ιμπεριαλιστική και σοσιαλιμπεριαλιστική εξάρτηση και η κατάχτηση της εθνικής ανεξαρτησίας μπορεί να επιτευχθεί μό­νο με την βίαιη ένοπλη ανατροπή του καπιταλισμού, την ολοκληρωτική συντριβή του αστικού κράτους και την εγκαθίδρυση Λαϊκοδημοκρατικής Εξουσίας.

- Έξω οι στρατιωτικές βάσεις των ΕΠΑ και τα πυρηνικά όπλα από την χώρα μας
- Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ
- Έξω οι αμερικανοί ιμπεριαλιστές
- Έξω οι στόλοι των δυο ιμπεριαλιστικών υπερδυνάμεων ΕΠΑ και ΕΣΣΔ από την Μεσόγειο
- Πάλη ενάντια στα ξένα και ντόπια μονοπώλια και την αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
- Πάλη για τη βίαιη ανατροπή του καπιταλισμού, την κατάχτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, την εγκαθίδρυση Λαϊκής Εξουσίας και του Σοσιαλισμού
- Κάτω οι ιμπεριαλιστικές υπερδυνάμεις ΕΠΑ Και ΕΣΣΔ, οι μεγαλύτεροι εχθροί των λαών του κόσμου

Φλεβάρης 1983

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΩΝ -ΛΕΝΙΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΜΛΕ)