Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2011

Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΑΛΒΑΝΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΗ, ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», Όργανο της Οργάνωσης των Κομμουνιστών Μαρξιστών - Λενινιστών Ελλάδας, Χρόνος 3, Αριθ. Φύλλου 7, Ιούλης 1984

 

Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΑΛΒΑΝΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΗ, ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

«Νέα Αλβανία» 4, 1983

Το ότι η Σοσιαλιστική Αλβανία οικοδομεί ανεξάρτητα τη νέα ζωή της, χωρίς να ζητιανεύει βοήθεια από κανένα χωρίς να κάνει χρέη ή να παίρνει πιστώσεις, είναι μια φανερή και χειροπιαστή πραγματικότητα.

Το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας στηρίζει την οικονομική πολιτική του πάνω στην Αρχή, της στήριξης στις δικές σου δυνάμεις, στη γνώση και στη συνεπή τήρηση των απαιτήσεων των οικονομικών νόμων του σοσιαλισμού. Αυτό εγγυάται την αυτόνομη ανάπτυξη της οικονομίας μας, το δυνάμωμά της, τη σταθερότητά της.

Η σχεδιασμένη και αναλογική ανάπτυξη, η αδιάκοπη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, η τελειοποίηση της πολύκλαδης οικονομικής δομής, όπου δίνεται προτεραιότητα στην παραγωγή μέσων παραγωγής και σ’ ένα σχετικά υψηλό ποσοστό συσσώρευσης, για να καλύψει τη διευρυμένη αναπαραγωγή και την επέχταση των κοινωνικών - πολιτιστικών τομέων κλπ., δημιούργησαν τους όρους για τη στερέωση και τη διατήρηση της οικονομικής και κατά συνέπεια και της πολιτικής ανεξαρτησίας της χώρας.

Το ότι στη Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας δεν υπάρχουν οικονομικές κρίσεις και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ανεργία και πληθωρισμός αποτελεί μια ζωντανή, αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Αυτό είναι έτσι, γιατί στην Αλβανία δεν υπάρχουν οι οικονομικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί όροι για την εμφάνιση και ανάπτυξη των κρίσεων. Εδώ καταργήθηκαν η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, οι ανταγωνιστικές τάξεις και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και εγκαθιδρύθηκε η σοσιαλιστική κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Στη χώρα μας σκοπός της παραγωγής δεν είναι το κέρδος, αλλά η ικανοποίηση των υλικών και πολιτιστικών αναγκών ολόκληρης της κοινωνίας. Στην Αλβανία η αυθόρμητη και αναρχική ανάπτυξη παραχώρησε τη θέση της στη συνεχή και σχεδιασμένη ανάπτυξη της παραγωγής.

Στηριγμένη στον ντόπιο φυσικό πλούτο και στους ντόπιους χρηματικούς πόρους καθώς και στον κόπο, τον ιδρώτα και την εργατικότητα του λαού μας αναπτύχθηκε μια νέα πολύκλαδη βιομηχανία ικανή να αναπτύσσεται δυναμικά, ισόρροπα και αυτόνομα. Η βιομηχανία μας καλύπτει τις καταναλωτικές ανάγκες του λαού μας και τις ανάγκες της οικονομίας, που αναπτύσσεται ορμητικά. Σήμερα διαθέτουμε καύσιμες ύλες και ενέργεια, που αρκούν για μια αυτόνομη και αναλογική ανάπτυξη της βιομηχανίας της χώρας. Εκτός απ’ αυτό εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια.

Στη χώρα μας, που στηρίζεται σταθερά στη βιομηχανία της και τη σοσιαλιστική αγροτική οικονομία, που αναπτύσσονται σχεδιασμένα και συμμετρικά, δεν υπάρχει συνεπώς ανεργία, πολύ περισσότερο που κάθε χρόνο όλο το νέο εργατικό δυναμικό, το ικανό για εργασία, τοποθετείται πλέρια στην κοινωνικά αναγκαία εργασία.

Η δυναμική ανάπτυξη της παραγωγής, η μείωση των εξόδων και η αύξηση της αποδοτικότητας της οικονομίας ισχυροποίησαν παραπέρα την οικονομική κατάσταση της χώρας. Το συνολικό εισόδημα, εκφρασμένο σε χρήμα, αυξήθηκε περίπου 9 %. Ο κρατικός προϋπολογισμός εξασφάλισε ολόκληρη τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της οικονομίας και τα αναγκαία χρηματικά μέσα για την πραγματοποίηση των κοινωνικών - πολιτιστικών μέτρων και για το δυνάμωμα του αμυντικού δυναμικού της χώρας. Ο προϋπολογισμός θα είναι και το 1983 ισοσκελισμένος και ακόμα θα παρουσιάζει ένα πλεόνασμα από 50 εκατομμύρια Λεκ.

Χάρη στην αύξηση της παραγωγής και στα διάφορα μέτρα μεγάλωσε η αγοραστική δύναμη του λαού, ενώ η κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε περίπου 7 %. Η αγορά αναπτύχθηκε καλύτερα και η κατά κεφαλή κατανάλωση των πιο σπουδαίων ειδών διατροφής και των βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκε παραπέρα. Μ’ αυτόν τον τρόπο υψώθηκε η αγοραστική δύναμη του Λεκ και εκπληρώθηκαν τα καθήκοντα στον τομέα της νομισματικής κυκλοφορίας.

Η σχεδιοποίηση της λαϊκής οικονομίας δίνει στο σοσιαλιστικό μας κράτος τη δυνατότητα να ελέγχει την ένταση της "νομισματικής ροής" και να τη διευθύνει, και έτσι να οδηγεί μπροστά την οικονομία χωρίς δυσαναλογίες, χωρίς τρανταγμούς και κρίσεις.

Όμως το γεγονός, ότι στη ΛΣΔ Αλβανίας δεν υπάρχουν οι όροι για την γέννηση και την ανάπτυξη των κρίσεων, δεν σημαίνει καθόλου, πως οι παγκόσμιες κρίσεις δεν επέδρασαν καθόλου έμμεσα και στη χώρα μας. Οι επιδράσεις γίνονται αισθητές μέσω των εισαγωγών και εξαγωγών, ιδιαίτερα μέσω της πληθωριστικής πίεσης των τιμών και των νομισματικών αξιών. Εμείς πουλάμε και αγοράζουμε. Όμως ο δικός μας τρόπος οργάνωσης και το σοσιαλιστικό μας σύστημα εμποδίζουν την αρνητική επίδραση στο βιοτικό επίπεδο των πλατιών εργαζομένων μαζών, δεν αφήνεται αυτή η πίεση να επιδρά άμεσα και αυτόματα στην οικονομία μας.

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η μικρή Αλβανία μ’ ένα πληθυσμό 3 περίπου εκατομμύρια, η πιο καθυστερημένη κάποτε χώρα της Ευρώπης, αντιμετωπίζει με επιτυχία την πίεση και την άμεση επίδραση της κρίσης.

Όμως όταν εμείς δεν δεχόμαστε καμιά βοήθεια και πιστώσεις από το ξένο κεφάλαιο, αυτό δεν είναι μια «αυτοαπομόνωση», δεν είναι ένα «κλείσιμο στον εαυτό μας», όπως διαδίδουν οι εχθροί μας.

Η Αλβανία έχει εμπορικές σχέσεις με πολλές χώρες του κόσμου. Το εμπόριο είναι για μας εμπόριο δηλαδή είναι ελεύθερη και ισόρροπη ανταλλαγή εμπορευμάτων, την οποία ποτέ δεν συγχέομε με την αποδοχή πιστώσεων, που είναι εντελώς κάτι άλλο.

Η απόρριψη των βοηθειών, των δανείων και των πιστώσεων είναι μια βασική μαρξιστική - λενινιστική θέση. Η πραχτική εφαρμογή της δυναμώνει την οικονομική ανεξαρτησία, δεν επιτρέπει καμιά υπαγόρευση του ξένου κεφαλαίου στη χώρα μας. Αυτή η θέση παίρνει υπόψη της το πραγματικό γεγονός, ότι κάθε χώρα, μεγάλη ή μικρή, όταν συνδέει την οικονομική της ανάπτυξη με χρέη και πιστώσεις, δεν μπορεί να μείνει άτρωτη από τις συνέπειες που προκύπτουν απ’ αυτό.

Οι λεγόμενες βοήθειες, τα χρέη και οι πιστώσεις και τα αντίστοιχα συμφέροντα είναι μόνο μια μάσκα για την εξαγωγή κεφαλαίου, που είναι μια θηλεία στο λαιμό εκείνων των κρατών, που δέχονται αυτή την εξαγωγή και κατά συνέπεια είναι αναγκασμένα να φορέσουν αυτό το χαλινάρι. Η οικονομική εξάρτηση φέρει απαραίτητα μαζί και την πολιτική εξάρτηση.

Με τις βοήθειες, τα δάνεια και τις πιστώσεις εξάγεται και ο τρόπος ζωής εκείνων που τις δίνουν, ακολουθεί ο πολιτιστικός επεχτατισμός των δυνατών, ο οποίος ταυτόχρονα εισβάλλει στις παραδόσεις, τα ήθη και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής αυτών που τις αποδέχονται.

Γι’ αυτό η σοσιαλιστική Αλβανία έχει αποφασίσει και έχει κατοχυρώσει στο σύνταγμα, ότι δεν θα δέχεται καμιά βοήθεια και πιστώσεις από οπουδήποτε κι αν προέρχονται.

Αντίθετα, βοήθειες και πιστώσεις με διεθνιστικό χαραχτήρα μπορούν να υπάρχουν μόνο μεταξύ σοσιαλιστικών χωρών. Αυτή είναι μια πρακτική που το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας την είχε υιοθετήσει, όσον καιρό υπήρχαν σοσιαλιστικές χώρες. Αλλά και αυτές οι βοήθειες και οι πιστώσεις δεν υπήρξαν ποτέ καθοριστικές για την οικονομία μας. Στηρίχτηκε πάντα στις δικές της δυνάμεις, στον ιδρώτα και στην ανιδιοτέλεια των εργαζομένων. Κάθε απόπειρα, να χρησιμοποιηθούν αυτές οι βοήθειες και οι πιστώσεις σαν όπλο για πίεση και απειλές ή να χρησιμοποιηθούν σαν μια δυνατότητα, να απαιτηθούν πολιτικές παραχωρήσεις, απορρίφτηκε αποφασιστικά από το λαό μας.

Οι σατανικοί σκοποί των ρεβιζιονιστών δεν εμπόδισαν την ολόπλευρη ανάπτυξη της οικονομίας μας. Έτσι έγινε το 1948, έτσι έγινε το 1960 και επίσης πάλι το 1978. Αρχίζοντας από τους γιουγκοσλάβους τιτοϊκούς, τους χρουτσωφικούς ρεβιζιονιστές και ως τους κινέζους ρεβιζιονιστές, όλων αυτών ακούστηκαν οι αυθάδειες, ότι μας χορήγησαν γενναιόδωρη και ανιδιοτελή βοήθεια, ότι ήταν οι σωτήρες που δεν λογάριασαν ούτε τους εαυτούς τους! Αλλά αυτοί ξέχασαν, ότι τις πιστώσεις που μας χορήγησαν τους τις πληρώσαμε πίσω, ότι η Αλβανία δεν έλαβε μόνο κάτι απ’ αυτούς αλλά επίσης και τους έδωσε, και πρώτα απ’ όλα πρώτες ύλες, πετρέλαιο, χρώμιο, πισσάσφαλτο κλπ. στη βάση της αμοιβαιότητας.

Η Αλβανία δεν παραιτείται από την Αρχή, της στήριξης στις δυνάμεις σου, και σ’αυτό το σωστό δρόμο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες. Έτσι το συνολικό κοινωνικό προϊόν αυξήθηκε 4,4 %, το εθνικό εισόδημα 4,5 %, η συνολική βιομηχανική και γεωργική παραγωγή 4,7 % και 5 % αντίστοιχα, τα γενικό χρηματικά έσοδα 9 % κλπ. Εκτός απ’ αυτό, ο συνολικός όγκος των επενδύσεων χρηματοδοτήθηκε ολοκληρωτικά από τους δικούς μας υλικούς και χρηματικούς πόρους και από τα συναλλαγματικά αποθέματα. Το κράτος κάλυψε μόνο του, χωρίς να ζητήσει από κανέναν βοήθεια, τις δαπάνες για την εξάλειψη των συνεπειών των όχι σπάνιων σεισμών και των επανειλημμένων μειώσεων των τιμών. Όλα αυτά μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν παρά το γεγονός ότι εμείς δεν δεχτήκαμε καμιά βοήθεια και πιστώσεις από κανέναν.

Οι μειώσεις των τιμών και οι επιτυχίες της σοσιαλιστικής μας Αλβανίας επιβεβαιώνουν πλέρια και ολοκληρωτικά την μαρξιστική - λενινιστική θέση του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, ότι κάθε ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, όταν ο λαός συμβάλλει, όταν έχει μια συνεπή οικονομική πολιτική και παίρνονται όλα τα μέτρα για μια όσο το δυνατό ορθολογική χρησιμοποίηση όλου του πλούτου της χώρας και αυτός διευθύνεται και αυξάνεται προς το συμφέρον του λαού, μπορεί να οικοδομήσει το σοσιαλισμό και τη δική της ευτυχισμένη ζωή, χωρίς να τεντώσει το χέρι σ’ άλλους, χωρίς να δεχτεί χρέη και πιστώσεις από το εξωτερικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: